ANASAYFA Forum DİNLER, MEZHEPLER, İNANÇLAR… Bilim Bilime Hristiyan Bakışı Re: Bilime Hristiyan Bakışı

#29066
Anonim
Pasif

Bu yüzden ” yaratılış” kavramı hiçbir anlamda biyolojik evrim kuramına rakip değildir. Evrim, basitçe, Tanrı’nın biyolojik farklılıkları meydana getirmek için kullanmayı seçtiği bir mekanizma olarak görülebilir. ” Yaradılış ” sözcüğü bu sürecin kaynağına ve doğasındaki sürekliliğe atıfta bulunan bir sözcüktür. Yani Kutsal Kitap’ın yaratılış kavramı, Tanrı’nın biyolojik farklılıkları var etmek için kullanmayı seçtiği belirli mekanizmaları değil ( çünkü yaratılış mekanizmalarla ilgili bir kavram değildir), Tanrı’nın evrenin tamamıyla ( biyolojik farklılıklar dahil ) kurduğu içkin ve süregelen yaratıcı ilişkisini anlatır. Bu yüzden ” yaratılış ” bilimsel bir terim değildir ve öyle de görünmez. ” Yaratılış ” bunun yerine, Tanrı’nın eylemleriyle ilgili önceden varolan bir inancı anlatan tanrıbilimsel bir terimdir.Bu, tüm bilimsel gözlemlerimizin ve betimlemelerimizin yorumlandığı alt yapıyı oluşturur.Bir ateist olan Richard Dawkins, öyle anlaşılıyor ki, hristiyanlar ” yaratılış” hakkında konuştuklarında, onların evrime karşıt bir kuramdan söz ediyor oldukları gibi bir izlenime sahiptir. ” Yaratılışcı ” sözcüğünün, biyolojik çeşitliliğin nasıl yaratıldığı konusunda belirli bir görüşe sahip bir grup insana takılı kalması talihsizliktir. Aslında Tanrı’nın nasıl yarattığı konusundaki inançlarına bakmaksızın , Tanrı’ya yaratıcı olarak inanan herkes için bu sözcüğü kullanmak daha doğru olurdu.Ne yazık ki, sözcükler kullanımlarıyla tanımlanırlar ve ” yaratılışcı ” terimi şüphesiz evrime inanmayanları işaret etmektedir. Bu yüzden de, Dawkins evrim kuramını yaratılışcı inançlarla karşılaştırdığı kadarıyla , bunların biyolojik çeşitliliğinin kökeni konusunda karşıt kuramlar olduklarını söylemekte haklıdır. Evrim kuramında tüm yaşayan organizmalar, aralarında en başından bugüne kadar kesintisiz bir silsile oluştururlar; diğer kuramda, yani yaratılışcı görüşteyse, Tanrı her türü, sözde ayrı yarattığı için kopukluklar vardır. Denilebilir ki, etrafta yaratılışcılar olduğu sürece, R. Dawvkinks’in klonları da var olacaktır. Çünkü farklı gruplar bilimsel kuramlara karşıt ideoloji yatırımları yaptıkları sürece, bu tartışmalar birbirlerini besleyecek ve sinerji yaratarak birbirlerinden yarar sağlayacaklardır. ( ” İnancın Ötesinde ” )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:elsalla: