Re: Bilime Hristiyan Bakışı

#28999
Anonim
Pasif

Kutsal Kitap’a Dayalı Yaratılış Öyküsü

Biyolojik evrimin anahtar öneme sahip ögelerini anlatmak için biraz zaman harcadıktan sonra şimdi de bunun Kutsal Kitap’a dayalı yaratılış öyküsü ile ilişkisini ele alabiliriz. Tanrı’nın evrenin yaratılış ve varlığını sürdürmesiyle, her yönüyle ve detaylarıyla yakından ilgilendiğine inanırlar hrisityanlar. Yaratılış, Tanrı’nın etkinliklerinin kusursuz bir elbisesi gibidir.Bir televizyon dizisinin varlığını sürdürmek için elektronların televizyon ekranını bombardıman ederek görüntüleri oluşturmasına ihtiyaç duyduğu ve elektron akımı kesildiğinde dizinin de olamayacağı gibi, Tanrı süregelen yaratıcı ve sürdürücü etkinliğini kestiği takdirde, bilim adamları ve bilim adamlarının betimleyeceği hiçbir şey de varolmayacaktır.

Kutsal Kitap’a dayalı bu alt yapıda, ” yaratılış ” sözcüğü, biyolojik farklılıkların kökenini açıklayan belirli bir mekanizmaya değil, var olan her şeyle Tanrı arasındaki ilişkiye değinir. Kutsal Kitap ” yaratmak”, ” oluşturmak ” ya da ” yapmak ” olrak çevrilen İbranice ve Grekçe sözcükleri , geniş nüanslarla kullanır; aynı bu sözcüklerin bugünkü ingilizcede benzer anlamlar taşıdıkları gibi… “Yaratmak ” olarak çevrilen sözcük, kullanıldığı Kutsal Kitap bölümlerinde şu konularla ilgilidir: İsrail halkının yaratılması; Yeni Yeruşalim’in yaratılması; normal doğum sırasında yeni hayvanların yaratılması; Tanrı’nın her gün yaptığı gibi gece ve gündüzün oluşmasıyla ışık ve karanlığın yaratılması. Tanrı’yı mevcut bilgimizin sınırları dahilinde anlama yolundaki Modern eğilim, Kutsal Kitap düşünüşüne oldukça yabancıdır. Eyüp kötülük sorunuyla mücadele ederken ( Eyüp 38. bölüm ) Tanrı’nın Eyüp’e fırtınanın arasından yanıt verdiğinde dikkat çekilmek istenen şey, Tanrı’nın yaratıcı her türlü eylemidir. Bunlar, yalnızca ” dünyanın temellerinin atılması ” ( 4: ayet ) yıldızların düzenlenmesi ( 31-33. ayetler ) gibi büyük şeyler değil, aynı zamanda çöllerin sulanması ( 25-26. ayetler), kırağı oluşumu ( 29. ayet ) ve aslanlara yiyecek sağlanması ( 39. ayet ) gibi daha dünyasal şeylerdir. ( “İnancın Ötesinde” )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.rabbe hamdolsun