ANASAYFA Forum DİNLER, MEZHEPLER, İNANÇLAR… Bilim Bilime Hristiyan Bakışı Re: Bilime Hristiyan Bakışı

#28906
Anonim
Pasif

Bu bölümün amacı, kendi başına evrimden yana ya da evrime karşıt yanıtları ele almak değildir – bu konu herhangibir üniversitenin donanımlı biyoloji ders kitabında incelenebilir. Amaç daha çok biyologların evrimden söz ederken ne kastettiklerini anlamaktır. Biyologlar ” evrim ” sözcüğünü güncel olarak kullandıklarında , bir toplumda nesiller boyunca devam eden bir sürecin kalıtım yoluyla aktarılabilen değişimlere yol açması olgusundan söz ederler. Kalıtım yoluyla aktarılabilen değişimler genler aracılığıyla gerçekleşir. Gen, nesiller boyunca değişmeden aktarılabilen bir kalıtsal birimdir. Gen havuzu bir türdeki ya da topluluktaki tüm genlerin oluşturduğu kümedir. Bu nedenle biyologlar evrimi gözlemlediklerini söylediklerinde, bu bir topluluktaki gen sıklığında değişim olduğunu fark ettikleri anlamına geliyor. Evrim süreci üç kısa ifadeyle özetlenebilir: Genler değişime ( mutasyon ) uğrar, bireyler ayıklanır, topluluklar evrim geçirir.

Bu yüzden, evrim morfolojik değişim olmadan, yeni bir organizmanın genel yapısında ve görünümünde gözle görünür herhangi bir değişiklik olmadan da gerçekleşebilir. Aynı şekilde morfolojik değişiklik de evrim olmadan gerçekleşebilir.Örneğin, insanlar günümüzde geçmişe göre daha uzun boylular. Bunun nedeni genetik değişimler değil, daha iyi beslenmedir. Evrim yalnızca kalıtsal olarak aktarılabilir değişimlerle ilgilidir.

Evrimin gerçekleşmesi için, yani bir toplulukta nesiller boyunca kalıtsal olarak aktarılabilir değişmelerin olması için, genetik çeşitliliği oluşturan ya da çoğaltan ve azaltan mekanizmalar varolmalıdır. Kişile evrim hakkında konuştuklarında, çoğüunlukla onu açıklamak için kullanılan mekanizmaları , olgunun kendisiyle karşılaştırırlar.

Rabbin sevgisi ve esenliği sizinle olsun.:elsalla: