ANASAYFA Forum SEKÜLER KONULAR… Kadın Benim Adım Kadın Re: Benim Adım Kadın

#29379
Anonim
Pasif

İnsan dediğimiz muhteşem varlığı oluşturan kadın ve erkek Mesih İsa’yı giyinerek Tanrı önünde mirascı konumuna getirilmişlerdir. Elbette yine Kutsal Kitap’a baktığımızda Adem ile Havva’dan bu yana kadın ve erkek farklı sorumlulukları da paylaşmaktadırlar. Örneğin; çocuk doğurma yeteneği ve tam hakkını vererek çocuğa bakabilme yeteneği, annelik armağanı kadına verilmiştir. Aile reisliği olarak, niteleyebileceğimiz evin özellikle dışa karşı olan sorumluluklarını taşımada, aileyi yönlendirmede daha etkin olma sorumluluğu, sürekli olarak çalışarak aile ekonomisini ayakta tutma sorumluluğu daha çok erkeğe veriliyor. Bu ve benzeri iş bölümü ve sorumluluk paylaşımı elbetteki erkeği ve kadını bazen farklı alanlarda yaşamaya yönlendirebiliyor. Bu nedenle elçi Pavlus, erkeğin ilk yaratılma önceliğinden kaynaklı sorumlulukları olduğunu belirtiyor. Kadının bazı alanlarda sırf sorumluluk ve düzen sebebi ile erkeğe itaatini istiyor.

Aynı şekilde Kelam’da erkeğin Rabbe tam itaati, kdına tam sevgi ve saygısı, kadının erkeğe itaati aynı zamanda sevgi ve saygısı, çocukların hem anaya hem babaya itaati, hem sevgi ve saygısı, çalışanların işverenlerine itaati, hem sevgisi hem saygısı, işverenlerin çalışanlara hem sevgisi hem saygısı…

Görüldüğü gibi bütün Kutsal Kitap’a baktığımızda bu karşılıklı itaatin , sevginin, saygının devam edip durduğunu görüyoruz.

İşte görüldüğü gibi biz Rabbin evlatları olarak Kutsal Kitap’ı daha genelden özele doğru okuyup çalıştıkça, Rabbin Ruhu ile dua ederek Rabbin istemine yürekten baktıkça hem kadın olarak Tanrı önünde kendi değerimizi ve sorumluluğumuzu tam olarak algılayabileceğiz, hem de insanlık alemi içinde Rab’de, Rab ile daha da dolu dolu bir yaşam sürme şansına sahip olabileceğiz. ( Sibel ÜÇAL )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.tanri sevgidir