ANASAYFA Forum SEKÜLER KONULAR… Kadın Benim Adım Kadın Re: Benim Adım Kadın

#29352
Anonim
Pasif

Kutsal Kitap’ın geneline baktığımızda birçok konunun aslında çok ana temel taşlar üzerinde bir abide olarak yükseldiğini görürüz. Örneğin ; Tanrı ‘nın en büyük dileği bizim O’na kavim olmamız, O’nun bize Tanrı olmak istemesidir. Sürekli olarak O’nun bizim için yaptıklarını, lütfunu, kurtarışını hatırlamamızdır. Kendi Sözü Mesih İsa’yı kurtarıcı ve Rab olarak kabul etmemizdir. Görüldüğü gibi bu ve benzeri konulardaki ana temel direkler aslında kadın konusunda da Kutsal Kitap oldukça açıktır. Özellikle yaratılış bölümündeki şu ayet çok genel olarak kadın ve erkeğin durumunu açıklamaktadır:

” Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. Onları kutsayarak, ‘ Verimli olun, çoğalın ‘ dedi, ‘ yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın; denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun. ‘ ” ( Yaratılış 1:27-28 )

Bu ayetlerde kadın ve erkek ikisi insan dediğimiz, Tanrı benzeyişindeki o mükemmel yaratığı oluşturmaktadır. Aynı zamanda kadın ve erkek her ikisi de Tanrı tarafından ” çoğalma ve hükmetme ” sorumluluğunu almışlardır. KIsacası Rabbin önünde insan olarak her ikisi eşittirler. Rabbimiz Mesih İsa’nın müjdesinde lütufla sunulan kurtuluşta da her ikisi eşittirler ve eşit bir biçimde Tanrı kelamını, Mesih İsa’nın kurtarış müjdesini bütün dünyaya duyurma sorumluluğundadırlar. ” Çünkü Mesih İsa’ya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı’nın oğullarısınız. Vaftizde Mesih’le birleşenlerin hepsi Mesih’i giyindi. Artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayırımı var. Hepiniz Mesih İsa’da birsiniz. Eğer Mesih’e aitseniz, İbrahim’in soyundansınız, vaade göre de mirascısınız. ” ( Gal. 3:26-29 ) { Sibel ÜÇAL }

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.rabbe hamdolsun