ANASAYFA Forum SEKÜLER KONULAR… Kadın Benim Adım Kadın Re: Benim Adım Kadın

#29541
Anonim
Pasif

Bazen insanlar bir kaburga kemiğinden bir insan yaratma fikrini kabul edemeyerek bu ayetleri ( Yaratılış 2:18, 21 – 24 ) hor görüyorlar. Eğer bir hiçten Tanrı dünyayı ve herşeyi yaratmışsa bir kaburga kemiğinden bir kadın yaratması zor olmasa gerek.

Tanrı kadını erkeğin bir parçasından yarattı. Tabi ki Tanrı’nın gözünde insan iki kişi değildir. Bir bütünün iki parçasıdır. İnsan sadece kadın ya da erkek değildir. İnsan eşittir kadın ve erkektir. Yaratılışta mükemmel olan kadın ve erkekl beraberliğini Tanrı her zaman arzulamaktadır.

” Çünkü kadın erkekten yaratıldığı gibi erkek de kadından doğar.” ( 1. Ko. 11:12 )

Bu yardımcı sözcüğüne biraz yer ayırmak istiyorum. Çünkü bu sayede kadının Tanrı’da gerçek yaratılış amacını biraz olsun anlayabiliriz. Yardımcı sözcüğü Kutsal Kitap’ın yazıldığı dil olan İbranice’de ezer sözcüğüdür. Bu ayette ” yardımcı yaratacağım ” ifadesiyle ” bir ezer yaratacağım ” kastedilir. ” Ezer ” kelimesinin Kutsal Kitap’ta diğer kullanış yerlerine bakarsak tam olarak Tanrı’nın ne demek istediğini anlayabiliriz:

” Babamın Tanrısı bana yardım etti.. ” ( Çıkış 18:4 )

” Yardım göndersin sana kutsal yerden. ” ( Mez. 20:2 )

” Umudumuz Rab’dedir, yardımcımız, kalkanımız O’dur. ” ( Mez. 33:20 )

” Gözlerimi dağlara kaldırıyorum, nereden yardım gelecek ? ” ( Mez. 121:1 )

Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Dikkat ederseniz hep tanrı’nın yardımı konusunda kullanılmış bir ifadedir bu. Tanrı kadını yaratırken yardımcı sözcüğüyle erkeğe güç veren, her konuda onu destekleyen, güç anlarında ona yardım eden bir yardımcı olmasını istedi. Kendisi insanlara nasıl yardım ediyorsa kadının da erkeğe öyle yardım etmesini istedi. O, erkeğe bir yardımcı yarattı, köle değil.

Burada kadına düşen sorumluluk da büyüktür. Saygı ve sevgiyle erkeğe destek olmakla vazifelendirilmiştir. Mükemmel olan yaratılışın kadın ve erkeğe dair planı buydu. ( Banu ÇELİK )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !tanri sevgidir