#30086
Anonim
Pasif

Mısır’dan Çıkış 3
15 “İsrailliler’e de ki, ‘Beni size atalarınızın Tanrısı, İbrahim’in Tanrısı, İshak’ın Tanrısı ve Yakup’un Tanrısı YHVH gönderdi.’ Sonsuza dek adım bu olacak. Kuşaklar boyunca böyle anılacağım.

Mısır’dan Çıkış 6
3 “İbrahim’e, İshak’a ve Yakup’a Her Şeye Gücü Yeten Tanrı olarak göründüm, ama onlara kendimi YHVH adıyla tanıtmadım.

Mısır’dan Çıkış 33
19 YHVH, “Bütün iyiliğimi önünden geçireceğim” diye karşılık verdi, “Adımı, YHVH adını senin önünde duyuracağım. Merhamet ettiğime merhamet edeceğim, acıdığıma acıyacağım.

Levililer 19
12 Benim adımla yalan yere ant içmeyeceksiniz. Tanrınız’ın adını aşağılamış olursunuz. YHVH benim.

Levililer 22
2 “Harun’a ve oğullarına de ki, ‘İsrail halkının bana sunduğu kutsal sunulardan uzak dursunlar. Kutsal adıma leke sürmesinler. YHVH benim.

Hakimler 13
18 YHVH’nin meleği, “Adımı niçin soruyorsun?” dedi, “Adım tanımlanamaz.”

1 Krallar 5
5 YHVH, babam Davut’a, ‘Tahtına oturtacağım oğlun benim adıma bir tapınak yapacak diye söz verdi. Ben de Tanrım YHVH’nin adına bir tapınak yapmaya karar verdim.

Yeşaya 42
8 “Ben YHVH’im, adım budur. Onurumu bir başkasına, Övgülerimi putlara bırakmam.

Yeşaya 48
11 Bunu kendim için, evet, kendim için yapıyorum. Adımı bayağılaştırmanızı nasıl hoş görebilirim? Bana ait olan onuru başkasına vermem.”

Yeşaya 52
6 “Bundan ötürü halkım adımı bilecek, O gün, ‘İşte ben diyenin ben olduğumu anlayacak.”

Yeremya 16
21 “Onun için bu kez onlara Gücümü, kudretimi tanıtacağım. O zaman adımın YHVH olduğunu anlayacaklar.”

Yeremya 23
27 Ataları nasıl Baal yüzünden adımı unuttuysa, onlar da birbirlerine düşlerini anlatarak halkıma adımı unutturmayı tasarlıyorlar.

Hezekiel 20
39 “‘Ey İsrail halkı, YHVH ADONAY şöyle diyor: Her biriniz gidip putlarınıza tapının! Ama sonra beni dinleyeceksiniz ve armağanlarınızla, putlarınızla bir daha kutsal adımı kirletmeyeceksiniz.

Hezekiel 20
44 Ey İsrail halkı, kötü yollarınıza, yozlaşmış uygulamalarınıza göre değil, adım uğruna sizinle ilgilendiğimde, benim YHVH olduğumu anlayacaksınız. Egemen YHVH böyle diyor.”

Hezekiel 36
20 Ulusların arasında her gittikleri yerde kutsal adımı kirlettiler. Çünkü onlar için, ‘Bu YHVH’nin halkı, öyleyken ülkesinden çıkmak zorunda kaldı dendi.

Hezekiel 36
21 İsrail halkının gittiği uluslar arasında kirlettiği kutsal adımın onuru için kaygılandım.

Hezekiel 36
23 Uluslar arasında kirlenen, onlar arasında kirlettiğiniz büyük adımın kutsallığını göstereceğim. Onların gözü önünde kutsallığımı sizin aracılığınızla kanıtladığımda, uluslar benim YHVHolduğumu anlayacaklar. YHVH ADONAY böyle diyor.

Hezekiel 39
7 “‘Halkım İsrail arasında kutsal adımı tanıtacağım. Bundan böyle kutsal adımın aşağılanmasına izin vermeyeceğim. Uluslar benim İsrail’de kutsal olan YHVH olduğumu anlayacaklar.

Hezekiel 39
25 “Bundan ötürü YHVH ADONAY şöyle diyor: Yakup’un sürgündeki soyunu geri getirecek, İsrail halkına acıyacağım. Kutsal adımı kıskançlıkla koruyacağım.

Malaki 1
11 Doğudan batıya kadar uluslar arasında adım büyük olacak! Her yerde adıma buhur yakılacak, temiz sunular sunulacak. Çünkü uluslar arasında adım büyük olacak!” diyor YHVH ADONAY.

Malaki 1
14 “Sürüsünden adadığı erkek hayvan yerine Rab’be kusurlu hayvan kurban eden aldatıcıya lanet olsun! Çünkü ben büyük bir kralım” diyor YHVH ADONAY, “Ve uluslar adımdan korku duyacak.”

Malaki 2
2 YHVH ADONAY diyor ki, söz dinlemez, adımı onurlandırmaya istekli olmazsanız, üzerinize lanet yağdırıp hayırdualarınızı lanete çevireceğim. Lanetledim bile. Çünkü beni onurlandırmaya istekli değilsiniz.

Malaki 4
2 Ama siz, adıma saygı gösterenler için ışınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi doğacak. Ve çıkıp ahırdan salınmış buzağılar gibi sıçrayacaksınız.

ELOHIYM >> Tanrı
ADONAY >> Rab
YHVH >> RAB