#30082
Anonim
Pasif

Sayın Synesthetic,

Bakın bakalım, bizim inandığımız Allah, sizin inandığınızı iddia ettiğiniz YHVH’ den “herşeye gücü yeten Tanrı olma” babında farklılık mı arzetmektedir?

112-İhlas Suresi:
‘De ki: “O, Allah’tır, bir tektir.”
“Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)”
O’ndan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir).”
“Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.”’

Bu arada içerik değil de, etimolojik açıdan kıyas yapacaksanız biliniz ki Arapça, Aramice gibi Sami kökenli bir dildir ve “Allah” kelimesinin anlamı “İlah” olan, Aramice’ deki “Eloah” kelimesinin Arapça’ daki karşılığıdır.

Dolayısıyla, sayın Synesthetic, her ne kadar farklı Tanrı’ lara inandığımızı iddia etseniz de, biraz okuyup bilgi sahibi olsaydınız en azından inandığımız Rab’ in “her şeyi yaratmaya gücü yeten, tek bir Tanrı” olduğunu idrak ederdiniz. Umuyorum ki, artık eski iddianızda ısrarcı olmaz ve “Allah” kelimesini gerek içerik gerekse etimolojik açıdan olması gerektiği gibi değerlendirirsiniz. Saygı ve sevgilerimle…