#28281
Anonim
Pasif

Bazı kendini bilmezlerin, tırnak içine alarak ‘Batı kaynaklı Hristiyanların’ islam adı altında terör yaptıklarını söylüyorsunuz. İslami terör vardır, bunun aksini iddia etmek insanı gülünç duruma düşürür. Bunlar kendilerini terörist olarak değil, ama Allah’ın kutsal savaşcıları olarak görürler. Dayanakları Kur’an’daki şu ayetlerdir:

‘Kutlu aylar çıkınca artık Allah’a eş koşanları nerede bulursanız orada öldürün’(Sure 9:5).

‘Ey inananlar! Yahudileri ve Hristiyanları da kendinize arkadaş edinmeyin’’(Sure 5:51).

Ağırlıklı ağırlıksız olarak savaşa düzülün. Allah uğrunda malınızla, canınızla vuruşun. Bu sizin için yeydir. Bunu bir bilseniz… İşte Allah inananların canını, malını cennet karşılığı olarak almıştır. Onlar Allah uğrunda vuruşurlar, öldürürler, ölürler’(Sure 9: 41,111).

‘Ey peygamber! İnananların savaş isteğini arttır’(Sure 8:65).

Kur’an’daki bu emirleri yerine getirmeye çalışan bu insanlara ister ‘Allah’ın kutsal savaşçıları’ isterseniz de terörist deyin. Bu size kalmış bir şey.

Tarihten örnekler vererek Amerikalılar’ın, İngilizler’in, Fransızlar’ın, Almanların, Ruslar’ın, İspanyollar’ın, Yunanlıların ve Ermenilerin yaptığı katliamlardan sözediyorsunuz. Bu, ayrı bir tartışma konusu. Uluslar arasında dünya varolalı sürekli savaşlar, haksızlıklar olmuştur ve olmaktadır. Bu bir gerçektir ve yadsınamaz. Tarihin yapraklarını karıştırdığınızda her ülkenin kanlı bir sayfasıyla karşılaşırsınız. Bu hem hristiyan olarak adlandırdığınız ülkeler, hem de müslüman ülkeler için geçerlidir.

Tarihte yaşanan bu olayların gerçekleşmesini İsa Mesih’in kesinlikle istemediğine dikkatinizi çekmek isterim.. İncil’in hiç bir yerinde İsa Mesih’in savaşa, öldürmeye yönelik bir sözüyle karşılaşamazsınız. Ayrıca İncil’de şiddet yoktur ancak sevgi vardır. İncil’deki sevgi, düşmanını bile sevebilen ilahi bir sevgidir. İsa Mesih şöyle der:

‘Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın, size lanet edenlere iyilik dileyin, size hakaret edenler için dua edin. İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, sizde onlara öyle davranın. Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz, bu size ne övgü kazandırır? Günahkârlar bile kendilerini sevenleri severler. Size iyilik yapanlara iyilik yaparsanız, bu size ne övgü kazandırır? Günahkârlar bile öyle yaparlar’(incil, Luka 6:27-34 ).

‘Ne mutlu barışı sağlayanlara onlara Allah oğulları denecek’(Mat. 5:9).

‘Sakın kimse kötülüğe karşı karşılık vermesin. Birbiriniz ve tüm insanlar için her zaman iyiliği amaçlayın’ (1.Selanikliler 5:15).

‘Fakat ey dinleyenler, size diyorum: Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik edin, size lanet edenlere iyilik dileyin, size hakaret edenler için dua edin’(İncil, Luka, 6:27-28).

‘Sevginiz ikiyüzlü olmasın. Kötülükten tiksinin, iyiliğe bağlanın. Birbirinizi kardeşlik sevgisiyle, şefkatle sevin. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. Size zulmedenler için iyilik dileyin. İyilik dileyin, lanet etmeyin. Sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla ağlayın. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin. Bütün insanlarla barış içinde yaşayın. Sevgili kardeşler, kendi kendiniz için öç almayın, bunu Tanrı’nın gazabına (yargılamasına) bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır: ‘Rab diyor ki öc benimdir, kötülüğün karşılığını ben vereceğim’ Yine yazılmıştır:

‘Düşmanın acıkmışsa onu doyur, susamışsa su ver. Bunu yapmakla onun başı üzerine ateş korları yığarsın (onu utanca boğarsın).’ Kötülüğe yenilme, ancak kötülüğü iyilikle yen’ (İncil, Romalılar12:9-21).

Sayın Gerçekler Değişmez, size öncelikle tarafsız, önyargısız bir şekide İncil’i de okumanızı ve araştırmanızı öneririm. Orada sadece İsa’nın sevgisiyle karşılaşacaksınız.

Esenlikler
Suna