#30545
Anonim
Pasif

Yaratığın Tanrı’sıyla olan ilk ve tek gerçek ilişkisi olarak adlandırabileceğimiz ” kaybedilmiş alçakgönüllülüğün ” yenilenmesinden başka hiçbir şeyin bizi kurtaramayacağını görüyoruz. İsa, yeryüzüne alçakgönüllülük getirmek, bizi alçakgönüllülüğe ortak kılmak ve böylece alçakgönüllülük aracılığıyla kurtarmak için geldi. Gökyüzünde kendisini insan olmak için alçalttı. İsa’da gördüğümüz alçakgönüllülük, gökyüzünde O’na hükmetmiştir. O’nu gökyüzünden getiren alçakgönüllülüktür ve O gökyüzünden alçakgönüllülüğü getirmiştir. Burada yeryüzünde ” ölüme bile boyun eğip, kendini alçalttı”; ölümünü değerli kılan, alçakgönüllüğüydü ve böylece bize kefaret etti. Şimdi verdiği kurtuluş ise, Tanrı ile ilişkisinin temeli ve kökü olan yaşamı ve ölümü, doğası ve Ruh’u, alçakgönüllüğünün bize ulaştırılmasıdır.İsa Mesih, mükemmel alçakgönüllülüğü kapsayan yaşamı aracılığıyla bir yaratık olan insanın yerini almış ve onun yazgısını yerine getirmiştir. O’nun alçakgönüllülüğü kurtuluşumuzdur. O’nun kurtarışı ise, alçakgönüllülüğümüzdür.

Bu nedenle kurtarılmış olan kutsalların yaşamı, mutlaka günahtan kurtarılışın bu mührünü taşımalı ve başlangıçtaki konumlarının yenilenişine layık olmalıdır; kutsalların, Tanrı ve insanla olan tüm ilişkilerinde tam bir alçakgönüllülük görülmelidir.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.
Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !
Dünyayı kazansan neye yarar ? hac5 tanri sevgidir