ANASAYFA Forum SEKÜLER KONULAR… Çocuk – Bebek Ailenin Gerçek Umudu İçin Öyküler Re: Ailenin Gerçek Umudu İçin Öyküler

#30493
Anonim
Pasif

SEÇİLEN HALKIN BABASI, İBRAHİM

jesus… Bir gün Tanrı, Abram’a, ” Gökyüzüne bak ve yıldızları say. Onları sayabilirsen say, torunların da böyle olacaktır. ” dedi. Abram’ın ” Tanrı’yı temsil eden ” büyük bir halkın babası olacağına dair verilen sözdür. Onların aracılığıyla başkaları da gerçek Tanrı ve yaşamla ilgili kutsal kuralları öğretilebileceklerdi. Büyük bir plandı !

Abram, tanrı’ya inanıyordu. Tanrı’nın yapacağını söylediği her şeyi yapabileceğinden emindi. Ama karısı saray, kısırdı. Daha önce hiç çocuk doğurmamıştı.Şimdi her ikisi de çok yaşlıydı. Buna rağmen Abram, Tanrı’nın onlara bir oğul vereceğine inanmaya devam etti. :alkis:

Tanrı, tekrar Abram’a seslendi. Ona vereceği oğul vaadini yeniledi: ” Ben güçlü Tanrıyım. Artık Abram olarak çağrılmayacaksın, çünkü milletlerin babası olacaksın. Karın Saray’a gelince, bundan sonra ona Sara ( Prenses anlamında ) diyeceksin. “. Tanrı, İbrahim ‘le bir antlaşma yaptı. Torunlarını daima bereketleyecekti.

Sonunda mucize gerçekleşti. Oğulları doğduğunda; İbrahim 100, Sara da 90 yaşındaydı. Oğullarına İshak adını verdiler. Tanrı’nın İbrahim’e söz verdiği çocuk, buydu. Tanrı için hiçbir şey olanaksız değildir.–amin

Sonra, “İbrahim ” diye seslendi tanrı. ” İşte ben ” diye yanıtladı İbrahim. Tanrı şunu söyledi: ” Çok sevdiğin biricik oğlun İshak’ı al ve onu Moriya’ya götür. Orada, sana göstereceğim bir dağda sunak yapıp oğlunu kurban olarak sun. “

O zamanlar, dinsizler,çocuklarını kurban olarak sunuyordu.İshak aracılığıyla İbrahim’in jabilesinin büyük halk olacağını biliyordu. İshak ölürse; bu, gerçekleşmezdi.İbrahim, Tanrı’ya itaat etti. Tanrı’nın İshak’ı tekrar dirilteceğine inanıyordu. tanri sevgidir

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.
Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !
Dünyayı kazansan neye yarar ? hisusa :elsalla: :elsalla: :elsalla: