Re: Affet Ya RAB

#29585
Anonim
Pasif

SENİ ÖVERİZ
Sen Tanrı’sın, Seni överiz,
Sen Rab’sin, Seni alkışlarız,
Bütün yaratılış Sana tapınır,
Sen sonsuz Baba’sın.
Bütün melekler ve göklerin bütün güçleri
Keruvlar ve Seraflar Sana sonsuz övgüler söyler:
Kutsal, kutsal,kutsal Rab, kadir ve güçlü Tanrı,
Gök ve yer Senin görkeminle doludur.
Elçilerin görkemli paydaşlığı Seni över,
Peygamberlerin soylu birlikteliği Seni över
Ak giysili şehitler ordusu Seni över.
Bütün dünyadaki Kutsal Kilise Seni alkışlar ;
Sonsuz görkemli Baba,
Senin gerçek ve tek Oğlun övülmeye layıktır
Kutsal Ruh bizi savunur ve yol gösterir.
Sen , ey Mesih görkemli Kralsın,
Baba’nın sonsuz Oğlu’sun.
Bizi özgür kılmak için beden aldığında
Bakirenin rahminde alçalmayı seçtin.
Ölümün dikenine galip geldin
Göklerin Krallığının kapılarını inananlara açtın,
Görkem içinde Tanrı’nın sağında oturdun.
Tekrar geleceğine ve yargıcımız olacağına inanırız.
Öyleyse halkına yardıma gel ya Rab,
Onlar Senin kanınla satın alındılar
Bizleri azizlerinle birlikte
Sonsuz görkemine ulaştır