Re: 100 Soru – 100 Yanıt

#31716
Anonim
Pasif

Hristiyanlar tek Tanrı inancına mı sahipler?

Hristiyan inancında, diri ve gerçek olan tek bir Tanrı vardır. Kutsal Kitabın Eski Antlaşma bölümünde bu gerçek dile getirilmiştir Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB`dir.” (Yasanın Tekrarı 6:4). Tanrı’nın tek olduğunu Yeni Antlaşma bölümü de her fırsatta onaylar “Putlara sunulan kurban etinin yenmesine gelince, biliyoruz ki, “Dünyada put bir hiçtir” ve “Birden fazla Tanrı yoktur”.(1.Korintliler 8:4).

Tanrı sonsuzluktan beri tektir, ama Tanrısal özyapıda, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olmak üzere üç kişi vardır. Tanrı’nın üç kimliğinin olması ve her kimliğin tümüyle Tanrı olması Tanrı’nın tekliği gerçeğini değiştirmez.

Bu üçü, özde aynı, güç ve görkemde eşit tek bir gerçek ve ebedi Tanrı’dır (I.Yuhanna 5:7, Matta 3:16-17, 28:19, II.Korintliler 13:14, Yuhanna 10:30). Baba, Oğul ve Kutsal Ruh arasında sıfatlar ya da öz açısından bir fark yoktur. Her üye tümüyle Tanrı’dır ve Tanrı’lığın tüm sıfatlarına sahiptir. “Ben ve Baba biriz.”(Yuh.10:30).

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh kişisel özellikleriyle ve yaratılışla olan ilişkileriyle birbirlerinden farklılık gösterirler. Özdeki eşitlik ve rollerdeki bağımlılık (tabi olma) anlamındadır. Yani Oğul Babaya tabidir. Kutsal Ruh ise Oğul’a ve Baba’ya işlev yönünden tabidir. Baba ve Oğul’dan çıkar. Her üye Tanrı’nın varlığının tüm doluluğunu eksiksiz bir biçimde kendisinde barındırır.

“Baba” ismi Kutsal Kitap’ta sık sık birde üç olan Tanrı’dan her şeyin yaratıcısı (1.Korintliler 8:6; İbraniler 12:9; Yakup 1:17), İsrail’in Babası (Yasanın Tekrarı 32:6; Yeşaya 63:16) ve İnanlılar’ın Babası olarak söz etmekte kullanılır (Matta 5:45; 6:6,914; Romalılar 8:15). Ancak daha derin bir anlamda Üçlü Birliğin İlk Kişisi’nden O’nun İkinci Kişi’yle ilişkisinden söz eder (Yuhanna 1:14,18:54; 14:12,13). Baba Tanrı’ya özel olarak affedilen işler, kurtarış, yaratış ve sağlama işini planlamasıdır.

Üçlü Birliğin ikinci kişisine “Oğul ” yada “Tanrı Oğlu ” denir. Ancak bu ismi sadece Baba’nın biricik Oğlu olarak değil (Yuhanna 1:14,18; 3:16,18; Galatyalılar 4:4); aynı zamanda Tanrı’nın seçilmişi Mesih olarak (Matta 8:29; 26:63; Yuhanna 1:49; 11:27) ve Kutsal Ruh’un işi aracılığıyla özel doğumuyla da taşır (Luka 1:32,35). Üçlü Birliğin ikinci kişisi olarak kendisini diğerlerinden ayıran özelliği sonsuzlarca Baba’dan çıkmasıdır (Mezmurlar 2:7; Elçilerin İşleri 13:33; İbraniler 1:5). Baba sonsuz çıkarış aracılığıyla Oğul’un tanrısal varlığın içindeki varlığının nedenidir. O’na özel olarak affedilen işler aracılık işleridir. Yaratılış işinde aracılık etti (Yuhanna 1:3,10; İbraniler 1:2,3) ve kurtarış işinde de aracılık eder (Efesliler 1:3-14).

Kutsal Ruh, Tanrılığın üç kişisinden biridir. Zeki ve ahlaksal bir varlıktır. Kişi olmanın tüm niteliklerine sahiptir. Kendi yaşamının akışını belirleme yeteneğine sahip mantıklı bir varlıktır. Normal bir kişi gibi konuşur (El.İş.1:16), öğretir (Yuhanna 14:26), kurallar koyar (El.İş. 16:6), emreder (El.İş. 8:29), dua eder (Romalılar 8:26-27). Kendisini Üçlü Birliğin diğer kişilerinden ayıran özellik Baba’dan ve Oğul’dan çıkmasıdır (Yuhanna 15:26; 16;7, Romalılar 6:9; Galatyalılar 4:6). Genelde, yaratılış ve kurtarılışta işleri tamamlamanın O’nun görevi olduğu söylenebilir (Yaratılış 1:3; Eyüp 26:13; Luka 1:35; Yuhanna 3:34; 1.Korintliler 12:4-11; Efesliler 2:22).