Araştırma
İncil’de İslam Peygamberiyle İlgili bir Önbildiri Var Mıdır?

İncil’de İslam Peygamberiyle İlgili bir Önbildiri Var Mıdır?

Müslümanlar için bir diğer problem de İncil’de adı geçen Yuh 14:16 nolu ayetin sözlerinde yatar. Söyleki; “Ben de Baba’dan dileyeceğim ve O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye bir başka Yardımcı gönderecek”. Pek çok müslüman Kitabı açıp Yuh 16:7 ile birlikte bu ayeti okur ve Kitabı kapatır. Onların kavrayamadıkları husus Kitabın bir bölümünü alıp diğer yerleri görmezlikten gelmeni çok sakıncalı olduğudur. Bir okuyucu gerçekten de samimi bir şekilde ilgileniyorsa kendi amacına uygun olan ayetleri veya tümceleri okumadan önce bölümün tümüne bakmalıdır. Ve bunu yaptığında görecektir ki İsa Mesih, Yuhanna 14:16 ve 16:7 nolu ayetlerde, gelecek Parakletos’un kimliği ve gelişiyle ilgili ayrıntılı bilgiler vermektedir. 

Yuhanna 14 ve 16 ncı bölümlere göre İsa gelecek Parakletosun bir insan olamıyacağını söyler, şöyleki: 

* Yuh.14:16…”o sonsuza dek sizinle birlikte olacak” (oysa bir insan sonsuza dek yaşamaz).

* Yuh.14:17…”o gerçeğin ruhu olacaktır” (bir insan ruhtan farklıdır). 
Yuh.14:17…”dünya onu ne görür” (oysa insan görülür). 
* Yuh.14:17…”ve ne de onu tanır” (oysa insan tanınır). 
* Yuh.14:17…”ve o içinizde olacaktır”(bir insan başkasının içinde olamaz). 

İsa kendisini işaret ederek Parakletosun özel bir misyonu olduğunu söyler, şöyleki: 
* Yuh.14:26…”Babanın benim adımla göndereceği” 
* Yuh.14:26…”size söylediğim tüm şeyleri hatırlatacak” 
* Yuh.16:08…o günah karşısında tüm dünyanın suçluluğunu gösterecek” 
* Yuh.16:14…”o beni yüceltecek” 

İsa Parakletosun bir ruh olduğunu yineler: 
* Yuh.14:17…”Gerçeğin Ruhu” 
* Yuh.14:26…”Yardımcı (Parakletos) Kutsal Ruh” 

Yanıt 50 Gün Sonra Gelen Kutsal Ruhtur 
Metinden de anlaşıldığı kadarıyla hiç bir peygamber veya ruhsal varlık parakletosun yerini tutamaz. Bunları göz önüne alın: “o, sonsuza dek onlarla birlikte olacak, başkaları tarafından ne görülecek ve ne de tanınmayacak ve İsa Mesih’i yüceltirken söylediklerinin tümünü onlara hatırlatacak.” İncil’de bu nitelikleri taşıyan bir tek varlık görülmektedir o da İsa’nın gösterdiği ve parakletos olarak betimlediği İncil’in Kutsal Ruh’udur. O, yukarıda söylenen tüm şeyleri yerine getirecektir. 

Göğe alınmadan hemen önce İsa, Elçilerin İşleri 1.nci bölümde Kutsal Ruh için (Yuh.14:16 ve 16:7′de vaadettiği) şöyle söylemektedir: 

* Elçi.1:1 “Baba’nın vermiş olduğu ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin” 
* Elçi.1:5 “Sizler birkaç güne kadar Kutsal Ruhla vaftiz edileceksiniz” 

Görülüyor ki İsa’nın kendisinden bahsettiği “yardımcı” güçle donanarak, O’nun göğe alınışından 10 gün sonra (dirilişin 50.nci günü olduğu için Pentikost günü denilir), ama Muhammedin doğuşundan tam 570 yıl önce gelen Kutsal Ruh’tur. 

Kutsal Ruh vaadi 
Yuh.16:7 40 GÜN SONRA 
İsa’nın göğe alınışı 10 GÜN SONRA 
Pentikost Elçi 2:1 570 YIL SONRA 
Muhammedin doğuşu 

Peki Söylenenler İçin Ne Diyelim? 
Kur’an Sure 7:157 ve 61:6, daha önceden Tevrat ve İncil’de açıklanan bir peygamberden (Muhammet, Ahmet) bahsetmektedir. Öyleyse bu bölümlerin bulunması gerekmektedir. Çünkü, onlar olmadan, ölümlü bir insanın yaptığı tanıklıkla kendisini bir milyarın üstündeki bir müslüman topluluğuna peygamber olarak kabul ettirecek bir başka kanıtı olmayacaktır. Ama, bununla birlikte gelecek bir peygamberden bahseden bu tür bildiriler İncil’in her hangi bir bölümünde yoktur. Oysa, Müslümanlar ise bu ayetlerin (Yuh. 16:7, 14:16) kendi peygamberlerini (Ahmed) işaret ettiğine inanırlar. Acaba öylemi? Pekala! vaadedilen bu “danışman” bir peygamber mi, yoksa özellikle İncil’de vurgulanan Kutsal Ruh mudur? Sizler tüm bu ayetleri okurken buraya kadar anlatılanları da şöyle bir düşünün. Bir sonuca ulaşmanız gerekir. Ve gözlerinizin önündeki kanıtlara dayanarak, İncil’in Yuhanna 14:16 ve 16:7.nci bölümlerinde behsedilen kişinin gerçekten kim olduğuna kendiniz karar verin. 

Al A’raf Suresi 7:157 
“…yanlarındaki İncil ve Tevrat’ta buldukları, okuyup yazması olmayan peygambere uyanlar…” 
Al Saff Suresi 61:6 
Meryem oğlu İsa:”Ey İsrailoğulları! doğrusu ben, benden önce gelmiş olan Tevrat’ı doğrulayan, benden sonra gelecek ve adı “Ahmed” olacak bir peygamberi müjdeleyen Allah’ın size gönderdiği bir peygamberim” demişti. 
Yusef Ali’nin tercümesinden alındı.

Loading