Hristiyanlık nedir ve Hristiyanlar neye inanırlar? Hristiyanlığın temel inançları İncil’de 1 Korintliler 15:1-6’da şu sözlerle…

Öldükten sonra yaşam var mıdır? Ölümden sonra yaşam olup olmadığı evrensel bir sorudur ve insanlığın…

Tanrı Irk Ayırımı Yapmaz Bir insanın kendi ülkesini, bayrağını, dilini ve kültürünü sevmesi son derece…

İsa’nın kim olduğunu biliyorsunuz. O’nun, Tanrı’nın Oğlu ve insanların Kurtarıcısı olduğuna inanıyorsunuz. “O’nun aracılığıyla Tanrı’ya…

PROTESTANLARI KATOLİKLERDEN AYIRAN 10 NEDEN 1. Meryem:Ortak-Arabulucu ve Göklerin Kraliçesi Katolik Görüşü: “Onun içindir ki,…

GERÇEK NOEL NEDİR? Aralık ayının sonlarına doğru birçok ülkelerde bir bayram kutlanır. Buna bazı yerlerde…