ANASAYFA Forum EN ÇOK SORULANLAR En Çok Sorulan Sorular İsa Çarmıhta Ölmedi Mi? Re: İsa Çarmıhta Ölmedi Mi?

#28869
Anonim
Pasif

Sayın Soldier -ua

Tanrı, sevgi Tanrısı olduğu için İsa Mesih’i dünyamıza gönderdi ki, günahlı insanlar cehennem yargısından kurtulsun. O, tüm dünyanın günahını kaldıran Tanrı Kuzusu’dur. O’na iman eden herkesin sonsuz cehennem cezasını haç üzerinde ödedi İsa.

İsa Mesih’in günahlarımızın cezasını haç üzerinde ödediğine iman ediyoruz, imanla kurtuluyoruz. Bu Tanrı’nın lütfudur. Kendi dinsel işlerimizle, kendi sevaplarımızla, iyi işlerimizle kurtulamamız olanaksızdır. Tanrı’yı tanıyan, O’na iman eden herkes zaten Rab’be yaraşır bir şekilde yaşamalı, iyi işler de yapmalıdır. Ama kurtuluş için iman gereklidir, iyi işler ise imanımızın gerçekliğini kanıtlar.

İsa’nın haça gerilmediğini söylemeniz ve öyle inanmanız bu gerçeği değiştirmez. Ayrıca İsa Mesih ilk ve Son Olan’dır. Ne O’ndan sonra başka bir peygamberin gelmesine, ne de başka bir kitabın indirilmesine gerek kalmıştır.

Esenlikler diliyorum