Re: İNCİL’de yazılı bir belirti!

#35561
Anonim
Pasif

Çok Sevgili Viran Dede,

Tanrı’nın verdiği bir vahiy, başkasına veya daha sonra verilen bir vahiye zıt olamaz, ters düşemez. Çünkü Rab, ebediyen aynidir. Değişmezdir. Bu yüzden, kardeşlerimiz olan bu çok değerli havarilerin yazdıklarının ‘Tanrı Esinlemesi’ olduğuna inanıyorsak eğer; bundan sonra, sana, bana veya herhangi bir başkasına, onlara verilen bir vahiye ters düşecek bir vahiy, bir öğreti olamayacağını kabul etmeliyiz.

Bu yüzden ‘Sola Scriptura’ diyoruz. Tek otorite, tek doğruluk cetveli, tek öğretici ve tek doğrulayıcı olarak sadece elimizdeki Kutsal Kitab’ı kabul ediyoruz. Bana da, sana da gelen bir vahiyi hepimiz değerlendirirken, işte bu doğruluk cetveline bakmalıyız. “Tanrı bana ölmüş babamın ruhuna tapmamı söyledi” derse birileri meselâ; Kutsal Kitap’ta böyle bir anlayışa hiç yer verilmezken, hakiki bir imanlı bunu hemen “Sahte veya Şeytan’dan” diye kesip atmalıdır. Bu “Sevgisiz ve Yargılayıcı” olarak değerlendirilse bile… Tek Otorite, ‘Sola Scriptura’ olmalıdır. Masallar, efsaneler, gelenekler, hadisler değil.

Meselâ sizin sık sık yazılarınızda belirttiğiniz ve son mesajınızda da yer alan, “kimlerin kurtulup kurtulamıyacağını kimsenin bilemiyeceği” düşüncesi, ne kadar doğrudur? Kutsal Kelâma uyuyormu bu düşünce? Müjdecilik yapmanın ne anlamı var? Belki adam kurtulmuştur zaten? Hergün boşuna mı ölüyoruz? Kıbrıs’ın veya Türkiye’nin Canavarı ile boş yere mi güreşiyoruz? Biz de yiyelim, içelim. Keyfe bakalım. Niye cefa çekiyoruz ki? Kimin kurtulup kurtulamıyacağına biz mi karar vereceğiz? Ve bir de Sayın Viran Dede, buna “saçmalık” diyorsunuz.

Ben ise ‘Sola Scriptura’ diyorum. Kişileri yargılamam. Öğreti ve düşünceleri yargılarım. Onu da sadece Kutsal Kelâm doğrultusunda. ‘Sola Scritura’da hemfikir olabilsek, bu konuda da hemen hemfikir olur, yanlış olduğunuzu anlardınız. Çünkü Kutsal Kelâm’da “Kimlerin kurtulacağını kimse bilemez” diye bir öğretiye yer yoktur.

Ben sadece bilmek ‘isteyene’ düşüncelerimi sunmak istiyorum. Kimseyle tartışmak, yargılamak, polemiğe girmek istemiyorum. Umudum, birilerinin kurbanını hemen sunakta bırakıp, “Ben kurtuldum mu? Doğru yoldamıyım?” diyerek Yaşayan Rab’bin yanına koşup sormasıdır. “Aç olanlar doyurulacaktır”. Toklarla uğraşamam.

Rab Seni bereketlesin. Sevgi ve Saygılar.