ANASAYFA Forum HRİSTİYAN YAŞAMI VE UYGULAMALARI Oruç İncil’de Ve İsa’nın Yaşaminda Oruç Re: İncil’de Ve İsa’nın Yaşaminda Oruç

#30479
Anonim
Pasif

Kutsal Kitap, oruçtan bahsettiği zaman, duaya her zamankinden daha fazla vakit ayırmamızı bekler. Oruç; yalnızca aç kalarak yine günlük işlerimizi aynen yapmaya devam ederek geçirdiğimiz dini bir zorunluluk ya da yük değildir.

Kutsal Kitap’ta İşaya 58. bölümü, tanrı’nın oruç için olan isteği hakkında bize yeterli bilgi verir:

Yüksek sesle çağır, esirgeme, sesini boru gibi yükseltve kavmıma günahlarını ve yakup evine suçlarını bildir. Halbuki her gün beni arıyorlar ve yollarını bilmekten hoşlanıyorlar; adalet etmiş ve Tanrı’nın hükümlerini bırakmamış bir millet gibi benden doğru hükümler soruyorlar; Tanrı’ya yaklaşmaktan hoşlanıyorlar. Niçin oruç tuttuk da görmüyorsun ? Canımızı alçalttık da bilmiyorsun ? diyorlar. İşte siz, orucunuz gününde işinizin peşindesiniz ve bütün işçilerinizi sıkıştırırsınız.İşte siz kavga ve çekişme için ve kötülük yumruğu ile vurmak için oruç tutuyorsunuz; bugün öyle oruç tutmuyorsunuz; bugün öyle oruç tutmuyorsunuz ki, yüksek yerde sesinizi işittireseniz.Benim seçtiğim oruç, insanın canını alçalttığı gün, böyle mi olur ? Saz gibi başını eğömek ve altına çul ve kül seçmek mi ? Buna mı oruç ve Rab’be makbul gün, diyorsun ? Kötülük zincirlerini açmak, boyunduruk bağlarını çözmek ve ezilmiş olanları hür olarak koyvermek ve her boyunduruğu kırmak, benim seçtiğim oruç bu değil mi ? Kendi ekmeğini aç olanla paylaşmak ve yurtsuz düşkünleri kendi evine getirmek ve çıplağı görünce üstünü örtmek ve kendi etinden olandan kaçınmamak değil mi ? O zaman ışığın tan gibi doğar ve yaran çabuk et sürer ve senin önünden kendi salahınyürür; rab’bin izzeti dümdarın olur.
O zaman imdadım oacaksın ve Rab cevap verecek; feryat edeceksin ve işte buradayım, diyecek. Eğer boyunduruğu, parmak uzatmayı ve fesat söylemeyi ortanızdan kaldırırsan ve canının çektiği şeyi aç olana verirsen ve alçaltılmış canı doyurursan; o zaman karanlık içinde ışığın doğacak ve koyu karanlığın öğle vakti gibi olacak ve daima Rab sana yol gösterecek ve kurak yerlerde senin canını doyuracak ve kemiklerini kuvvetlendirecek ve sulanmış bir bahçe gibi ve suları yalancı olmayan bir kaynak gibi olacaksın. Senden çıkacak olanlar eski harabeleri bina edecekler; çok nesillerin temellerini dikeceksin ve sana:Gedik kapatan, mamlekette oturulsun diye yolları eski haline koyan, denilecek. Mukaddes günümde dilediğini yaparak Sebt gününü ayak altına almazsan ve Sebt gününe ferah gün, Rab’bin mukaddes gününe izzetli gün dersen ve kendi yollarında yürümeyerek, kendi zevkini bulmayarak ve kendi sözlerini söylemeyerek o güne izzet verirsen; o zaman zevkini Rab’de bulursun. Seni dünyanın yüksek yerleri üzerine bindiririm ve atan Yakup’un mirasını sana yediririm; çünkü rab’bin ağzı söyledi. ( İşaya 58:1-14 )

Söz, Mesih’ti; O, Hak’tı.
Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

Dünyayı kazansan neye yarar ? hac5 isamesihyasiyor