Front Page Forum HRİSTİYAN YAŞAMI VE UYGULAMALARI Oruç İncil’de Ve İsa’nın Yaşaminda Oruç Re: İncil’de Ve İsa’nın Yaşaminda Oruç

#29990
Anonim
Pasif

İsa şöyle karşılık verdi: ” Güvey aralarında olduğu sürece davetliler oruç tutar mı hiç ? Güvey aralarında oldukça oruç tutamazlar !” ( Markos 2:19 )

İsa yeryüzündeki kutsal varlığını bir düğün yemeği ile mukayese ediyor ve ” güvey ” ifadesini kullanarak kendisini önceki peygamberlerden ayırıyor. İsa kendisini bir güveye benzeterek Krallığın varlığını bir düğün töreninde olduğu gibi kutlama ( şölen ) ile doğruluyor. Bu yüzden İsa’yı halkın hoşlanmadığı kimselerle bile yemek yerken görüyoruz ( Mat. 11:18-19; Luka 19:1-9 ). Çünkü İsa günahkarlara kurtuluş ve sevinç getirmeye gelmiştir. Kutsal Yazılar YEHOVA ile halkı ya da İsa ile kilisesi arasındaki ilişki ve sevgi bağını karı-koca arasındaki sevgi birliği ile mukayese ederek gösterir ( İşaya 50:1; 54:1; 62:5, Yeremya 2:32, Hoşeya 2:1, Matta 25:1, Yuhanna 3:29, 2. Korintliler 11:2, Efesliler 5:32, Vahiy 19:7; 21:9 ) { İ. K. }

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle!

Yahve yire – RAB, sağlar. isa su üstünde hamdolsun