#28072
Anonim
Pasif

BÖLÜM XXVIII
Kilise Disiplini

I. Kilisenin Kralı ve Başı olarak Rab İsa, ülke hükümetinden
ayrı olarak, Kilise ihtiyarlarının elinde olmak üzere bir yönetim
şekli belirlemiştir.

II. Kutsal Yazılar'da kilise ihtiyarlarına kapsamlı yetkiler
verilmiştir. Dolayısıyla bir kişinin günahlı olup olmadığını
belirleme; günahlarından ısrarla tövbe etmeyen kişilere hem Söz
hem de disiplin aracılığıyla kilise topluluğuna ait olmanın
verdiği ayrıcalıkları kapatma; ve tövbeli günahlılara ise
Kurtuluş Müjdesi'nin hizmetiyle ya da durum gerektirirse disiplin
altından çıkarma yoluyla Göklerin Krallığı'nın (Kilisenin)
kapılarını onlara açma yetkisi verilmiştir.

III. Kilise disiplini, suç işleyen kardeşleri yeniden kazanmak,
başkalarının benzer suçları işlemekten caydırmak, bütün
bedeni etkisine alabilecek olan o kötü mayayı temizlemek, Mesih'in
onurunu ve Müjde'nin kutsal tanıklığını aklamak, Tanrı'nın
antlaşmasının ve mühürlerinin kötü kişiler tarafından
kirletilerek zedelemesi durumunda Kilisenin üzerine haklı olarak
gelebilecek olan Tanrı'nın öfkesine engel olmak için gereklidir.
IV. Bu amaçlara daha sağlıklı bir şekilde ulaşılabilmesi için
kilisenin ihtiyarları bu işlemi öğüt verip, uyararak, daha sonra
bir süre için Rab'bin Sofrası'ndan men ederek ve suçun
doğasına ve kişinin önceki davranışlarına göre kiliseden atma
yoluna gitme şeklinde uygulamalıdır.