ANASAYFA Forum HRİSTİYAN YAŞAMI VE UYGULAMALARI Kurban Yaşam Kaynağı Sıvı Re: Yaşam Kaynağı Sıvı

#28864
Anonim
Pasif

Bugünlerde birçoklarımıza erişen uyanış mesajı tam bir sadelik içinde yürekleri araştırmakta olandır. Mesih inanlısının Tanrı’yla zafer dolu bir paydaşlık içinde yaşayıp Kutsal Ruh’la dolu olmasını engelleyen sadece bir tek şey vardır – o da herhangibir şekilde olabilen günahtır. Kendisini günahtan temizleyecek ve ona özgürlük ve zafer verecek olan sadece bir tek şey vardır, o da Rab İsa’nın kanıdır. Ancak Mesih’in Kanı’nın insanlar için Tanrı önünde büyük bir güce sahip olmasına neyin neden olduğunu bilmek bizim için çok önemlidir, çünkü o zaman Mesih’in Kanı’nın yaşamlarımızda bütün gücüyle nasıl yaşayacağını da anlayacağız. Kutsal Kitap insanlara Rab İsa’nın Kanı’nın gücü aracılığıyla birçok başarı ve bereket vaat eder. İsa’nın Kanı’nın gücü sayesinde Tanrı’yla insan arasında barış olur. İsa’nın Kanı’nın gücü sayesinde Rab İsa’ya iman edenlerin günahları bağışlanır ve sonsuz yaşam kazanırlar. O’nun gücü sayesinde hepimiz için günahtan sürekli temizlenme olanağı vardır. O’nun gücü sayesinde şeytan yenilmiştir. O’nun gücü sayesinde hepimiz için günahlardan sürekli olarak temizlenme olanağı vardır. İsa’nın Kanı’nın gücü sayesinde yaşayan Tanrı’ya hizmet edebilmek için kötü vicdanımızın zalimliğinden özgür kılınırız.O’nun sonsuz gücü sayesinde Tanrı’nın huzurunun en kutsal yerine girip bütün gün orada yaşayabiliriz. Kana bu gücü verenin ne olduğunu sormakta haklıyızdır.

Bu soruyu bir başka soruyla ilişkilendirmeliyiz: O’nun gücünü hayatlarımızda tam olarak nasıl yaşayabiliriz ? Fazlasıyla sık bir biçimde kalplerimizde o değerli Kanı’n temizleyici, huzur verici, yaşam verici, günahı yok edici gücü ve fazlasıyla sık bir biçimde kendimizi bütün gün Tanrı’nın huzurunda ve O’nunla paydaşlık içinde bulmalıyız. ( Roy HESSION )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.isamesihyasiyor