#28347
Anonim
Pasif

AKP Yetersiz Vakıflar Kanunu’nu Meclis’ten Aynen Geçirdi

TBMM Genel Kurulu, Sezer’in geçen dönem bazı maddelerinin yeniden görüşülmesi için geri gönderdiği Vakıflar Kanunu’nu aynen kabul etti.

BİA Haber Merkezi – Ankara

21 Şubat 2008, Perşembe

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda “Cemaat vakıflarının mazbataya alınan mallarının iadesini öngörmeyen” Vakıflar Kanunu’nu kabul edildi.

Ermeni cemaati temsilcisi avukat Diran Bakar “Bu tasarı büyük ihtimalle kanun olacak, biz de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuracağız” demişti.

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) 5 Aralık 2007’de cemaat vakıflarının temsilcileriyle birlikte tasarının neden yasalaşmaması gerektiğini açıkladıkları bir basın toplantısı düzenlemiş, TESEV Demokratikleşme Programı’ndan hukukçu Dilek Kurban, avukat Kezban Hatemi, Süryani cemaatini temsilen avukat Erol Dora, Ermeni cemaatini temsilen avukat Diran Bakar, Sebu Aslangil “Vakıflar Kanunu tasarısı bu haliyle kanunlaşırsa demokratikleşme süreci büyük sekteye uğrar” demişlerdi.

TESEV’in Vakıflar Kanunu İzleme Projesi’nin saptamalarına göre bu tasarı anti demokratik çünkü;

  • Tasarıda cemaat vakıflarının el konulan mallarının iadesi veya tazmini için, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile Anayasa’dan doğan sorumlulukları doğrultusunda adil bir düzenleme getirilmiyor.
  • Vakıfların ellerinden alınarak üçüncü kişilere devredilen veya satılan taşınmazlar için ilgili cemaat vakfına tazminat ödenmesi öngörülmüyor.
  • Vakıfların ellerinden alınarak devlet adına kaydedilen bazı malların iadesi öngörülse de, bu iade için sözkonusu malların cemaat vakıflarının “tasarrufunda olmaları” koşulu aranması, “iade” kavramının özüyle çelişen bir düzenleme.
  • El konulan malların iadesi için bu taşınmazların halen cemaat vakıflarının tasarruflarında bulunma şartı aranması, iyi niyetli bir yasa koyucu irade sergilemiyor.
  • Cemaat vakıflarının mazbataya alınan mallarının iadesini de öngörmediği gibi mazbut vakıf uygulamasını sona erdirecek bir hüküm de içermiyor. Tersine, tasarı, hukuk dışı bir uygulama olan mazbut vakıf uygulamasına yasal dayanak sağlıyor.
  • Yeni vakıfların kurulmasının Medeni Kanun Madde 101 ile sınırlandırılması, Gayrimüslim cemaatlerin yeni vakıf kurmalarını engelleyecek. Bu ise, gayrimüslim vatandaşların anayasa, Lozan Antlaşması ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile güvence altına alınan örgütlenme özgürlüğünü ihlal ediyor. (NZ/TK)

http://www.bianet.org/bianet/kategori/bian…n-aynen-gecirdi