ANASAYFA Forum DİNLER, MEZHEPLER, İNANÇLAR… Ateizm Ulaşılmamış Putperestler Re: Ulaşılmamış Putperestler

#28451
Anonim
Pasif

Kutsal Yasa'yı bilmeden günah işleyenler Yasa olmadan da mahvolacaklar. Yasa'yı bilerek günah işleyenlerse Yasa'yla yargılanacaklar.

Çünkü Tanrı katında aklanacak olanlar Yasa'yı işitenler değil, yerine
getirenlerdir.

Kutsal Yasa'dan yoksun uluslar Yasa'nın gereklerini kendiliklerinden
yaptıkça, Yasa'dan habersiz olsalar bile kendi yasalarını koymuş olurlar.

Böylelikle Kutsal Yasa'nın gerektirdiklerinin yüreklerinde yazılı olduğunu
gösterirler. Vicdanları buna tanıklık eder. Düşünceleriyse onları ya suçlar ya da
savunur.

Yaydığım Müjde'ye göre Tanrı'nın, insanları gizlice yaptıkları şeylerden
ötürü İsa Mesih aracılığıyla yargılayacağı gün böyle olacaktır.

Rom.2:12-16