#31128
Anonim
Pasif

Peygamberlerin Yazıları’ndaMesih, Yeşaya 7:14’te ” İmmanuel ” ismiyle tanıtılıyor; anlamı: ” Tanrı bizimle birlikte “. 9:6 ve 11:1-5’te, Mesih olarak ünvanı ve Kutsal Ruh’un doluluğu beyan edilir. Bölüm 53, acılarını, ölümünü ve dirilişini, 61:1-3 ise, ” Kurtuluş ” veya ” Tam Özgürlük ” müjdesini ( İncil ) açıklıyor. Yeremya 23:5-6, 33:14-17’de gelecekte adalet sağlayan Mesih’ten söz ediliyor… Daniel 7:13 ondan ” İnsanoğlu ” olarak söz ederken, 9:24-27, Mesih’in öldürüleceği tam tarihi veriyor. Haggay 2:7 ” Tüm ulusların özlediği kişi ” gelince, tapınağın Tanrı görkemiyle dolacağını söyler.Zekarya’ya, Kurtarıcının bir sıpa üzerinde geleceği sırrı açıklanır ( Mat. 21:5; Yu. 12:15 ).Son olarak Malaki, Mesih’in öncüsü olarak gelecek olan ( yani vaftizci Yahya’dan ) söz eder ( Mal. 3:1 ). Milattan önce gelen Kutsal Yazılar’da İsa Mesih ile ilgili olarak, kendi yaşamında yerini bulan yukarıdaki peygamberlik sözleri gibi 300’e yakın ön-bildiri bulunur.

Bu nedenle inkarnasyon öğretisi, herhangibir öğretiden öte Tanrı’nın ezelden beri ve tarih boyunca özenle hazırladığı dünyaya Kelamı’nın ve Ruh’unun ( yani Mesih’in ) bedende gelişidir. Başka bir deyişle, gelen peygamberler ve gönderilen kitaplar, Mesih’in gelişini hazırlayan araçlardı. Mesih de Tanrı’nın planının doruğudur. Yani bütün peygamberler ve semavi kitaplar Mesih’e araçtır. Mesih ise Tanrısal amaçtır ! Neden ? Çünkü sevgi olan Tanrı, Kendisine karşı isyan etmiş olan biz insanları kurtarma girişiminde bulunmak istedi.

isasiyahbeyazDünyayı kazansan neye yarar ?
Ayak izimiz, Mesih’tir ve yolumuzdur.
Mesih, bizim ışık kaynağımızdır.