#28122
klaus
Anahtar yönetici

Misyonerlik değil, dini engellemek suç
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Doç. Dr. Adem Sözüer, “Hıristiyanlığın yayılması faaliyeti hiçbir zaman suç olmadı” dedi. TCK'nın 115. maddesi de şöyle: “Cebir veya tehdit kullanarak, bir kimseyi dinî, siyasî, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya veya değiştirmeye zorlayan ya da bunları açıklamaktan, yaymaktan men eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. “