#30816
Anonim
Pasif

Sevgili Rab’deki kardeşim ankaralı; yanıtlarını söylediğinin ayetler ışığında geliştirerek ifade ettiğin soruya yanıt versem olur mu ? Sorunuz şu:”Doğal kişinin Tanrı’ya iman geliştirmesi olası mı ? “

Kutsal Kitap’ta; elçiler ve peygamberlerin Kutsal Ruh’u almış olduklarından dolayı ki; Rab İsa, onlarla Tanrı’nın gerçeklerini paylaşabiliyordu. Pavlus’un söylediği şey şu: ” Tanrı’nın bize lütfettiklerini bilelim diye, bu dünyanın ruhunu değil, Tanrı’dan gelen Ruh’u aldık. ” Elçiler, Pavlus’un söylediği ve Yeni Antlaşma’da bizim için saklanmış görünen tanrısal gerçekleri, Tanrı’dan gelen Ruh’un haricinde hiçbir güçle anlayamazlardı. Çözümlediğimiz budur. Pavlus, bize gerçekleri aktarırken; kendi seçtikleri sözleri veya insan bilgisinin yazdırdığı ifadeleri kullanmadıklarını açıkca ifade ediyor. Pavlus, Kutsal Ruh’un onlara kullanmalarını öğrettiği sözleri görüyoruz. Pavlus’un yazı tarzının Luka’nınkinden oldukça farklı olduğunu görmek mümkündür. Bu noktada, W. MacDonald şunları söyler:
Ruhsal olanlara ruhsal gerçekleri açıklama ifadesi birkaç şekilde açıklanabilir. ( 1 ) Ruhsal gerçekleri Ruh’un verdiği sözlerle öğretme; ( 2 ) Ruhsal gerçekleri ruhsal kişilere bildirme; ( 3 ) Kutsal Kitap’ta bir bölümde bulunan ruhsal gerçekleri diğer bölümlerdekiyle kıyaslama. Buradaki içeriğe en uygun açıklamanın birincisi olduğuna inanıyoruz.

Vance HAVNER, ise şunları öğütlüyor:

Bilge olan imanlı, yeniden doğmamış kişilere Tanrı’nın programını açıklamaya çalışarak zaman öldürmez ;domuzların önüne inci saçmak olurdu bu. Günbatımını kör birine tanımlamaya ya da parktaki bir anıtla nükleer bir fizik konusunu tartışmaya da çalışabilir. İnsan doğal haliyle bu tür şeyleri kabul edemez. Kutsal Ruh’un yardımı olmadan Tanrı’nın vahyini ele geçirmeye gelince, kişi oltayla güneş ışınını bile yakalamaya çalışabilir. Bir insan Ruh’tan doğmadıkça ve O’nun tarafından eğitilmediçe , bütün bunlar onun için tamamen yabancı olur. Doktorluk ünvanının olması fayda etmez, çünkü bu alanda bunun anlamı ancak ” Olağanüstü Başarısızlık ” olur.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

hac5İnsan, canına karşılık ne verebilir ?