#28831
Anonim
Pasif

:papatya:Cennette Zaman Söz Konusu mudur ?

Bu dünyada biz zamana bağlı varlıklarız. İşe zamanında gelir ayrılma vaktinde de ayrılırız. Randevular veririz. Olayların belirli başlama zamanları vardır. Saatler taşırız, arabalarımızda ve cep telefonlarımızda bile saatlerimiz vardır. Zaman her yerdedir. Daima ” saat kaç ” diye soruyoruz. Zaman, yaşamın zaruri bir parçasıdır.

Fakat cennet farklı olacak mı ? zaman cennette hayatın bir parçası olacak mı ? İlk olarak, zamanın tam olarak ne anlama geldiğini anlamaya ihtiyacımız var. Webster ‘s New Colegiate Dictionary’e göre zaman, ” bir eylem, işlem ya da durumun meydana geldiği ya da devam ettiği esnadaki süre veya ölçülen müddettir.” Zaman, birbirini takip eden şeyleri görmeyi gerektirir.

Kutsal Kitap, belirli zaman ve çağa ait olmayan ( ebedi ) bir Tanrı’dan bahseder. Tanrı, zamanı ve bütün zamana ait sınırlandırmaların ötesindedir. O, başlangıçtan itibaren sonu görür ve bilir. O, olayları derhal ve eşanlamlı olarak bilir ve görür. Tekvin 1:1’de, Tanrı,zamanı yarattı: “Başlangıçta “. Böylece Tanrı, zamanın ötesini aşıyor iken yaratma esnasında zamanı ve onun içindeki işleri yaratmıştır.

Bu, cennette hiç zaman olmayacağı anlamına gelir mi ?Muhakkak ki, hayır. Kutsal Kitap, cennette bile insanların olayları – en azından bir dereceye kadar – birbirini takip ediyor olarak göreceklerine ve zamanın geçişinin farkında olacaklarına işaret ediyor gözükmektedir. Vahiy 6:10’da, cennetteki bazı öldürülen inanlılar feryat ederek şöyle diyorlardı: ” Kutsal ve gerçek olan Efendimiz ! Yeryüzünde yaşayanları yargılayıp onlardan kanımızın öcünü almak için daha ne kadar bekleyeceksin ? “

Cennetteki bu azizler hala bir zaman anlayışına sahiptir. Onlar Tanrı’ya ” ne kadar ” diye sorarlar.

Vahiy 8:1’de cennette olayların ölçülen zamanına yönelik bir düşünceye işaret etmektedir. Elçi Yuhanna şöyle yazmıştır: ” Kuzu yedinci mühürü açınca, gökte yarım saat kadar sessizlik oldu”. Bu ifade bana cennette zamana işaret eden bir pasaj gibi gözükmektedir. Cennette pek çok şey bu dünyada olduğundan oldukça farklı olacaktır. Ancak görünüşü dünyadakiyle aynı kalacak olan tek şey, bir şekilde zamanın varlığıdır. ( Dr. M. H. )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:elsalla: