#30830
Anonim
Pasif

Tanrı’nın sevdiği kardeşlerim, sizleri O’nun seçtiğini biliyoruz. Çünkü yaydığınız Öüjde sizi yalnız sözle değil, kudretle,Kutsal Ruh’la ve büyük güvenle ulaştı. Nitekim aranızdayken sizin yararınıza nasıl yaşadığımızı bilirsiniz. Siz de büyük sıkıntılara karşın, Kutsal Ruh’un verdiği sevinçle Tanrı sözünü kabul ederek bizi ve Rab’bi örnek aldınız. ( 1. Se. 1:4-6 )

Elçinin inanlıların dünyanın kuruluşundan önce, Tanrı tarafından seçilmiş olduklarını bildiğini ifade eden MacDonald, şunu soruyor: Acaba bunu nereden biliyordu ? Doğaüstü bir gücü mü vardı ? Hayır ! Ancak, onların Müjde’yi kabul ediş biçimlerinden seçilmiş olduklarını anlamıştı.

Seçilmiş olma* öğretisi, Tanrı’nın kuruluşundan önce bazı kişileri Mesih’te seçmiş olduğunu öğretir ( Ef. 1:4 ). Ancak bu, bazı kişierin de O’nun tarafından mahvedilmek üzere seçildikleri anlamına gelmemektedir. Eğer insanlar, sonuçta kurtuluşa kavuşamazlarsa; bu onların kendi günahları ve inançsızlıkları yüzündendir.

Seçilmiş olmayı öğreten Kutsal Kitap, insanın sorumluluğundan ve özgürce karar verebilmesinden de söz etmektedir. Tanrı, bütün insanlara kurtuluşu sunuyor.Önemli olan, Mesih’e gelmektir. Bu, seçilmiş olma ve özgürce seçebilme öğretileri, insanın aklını da karıştırabilir. Lakin Kutsal Kitap, her ikisini de öğrettiğine göre; insan mantığının nezdinde uyumlu gelmese de, ikisini de kabul etmeliyiz. Seçilmiş olanların kimler olduklarını bilemeyiz. Günahlılar, seçilmiş olma öğretisini inanmamak için bir bahane olarak kullanmamalıdırlar. Rab İsa’ya inanıp, tövbe ederlerse; Tanrı, onları da kurtaracaktır.

W. MacDonald’ın 1. Se. 1:5 ile ilgili şu yorumu da çok önemlidir: 1) Kudretle Müjde onların yaşamlarında doğaüstü bir şekilde çalışarak onları günahlı olduklarına inandırmış, tövbe etmeye sevk etmiş ve iman etmelerine yol açmıştı. 2) Kutsal Ruh’la. Bu gücü üreten Kutsal Ruh’tu. 3 ) Büyük güvenle, Pavlus Müjde’yi tam bir güvenle duyuruyordu. Selanikliler onu, Tanrı’nın sözü olarak, tam bir güvenle kabul ettiler. Bunun yaşamlarındaki sonucu da imanlarındaki tam güvendi. Pavlus onlara, aralarındayken nasıl yaşamış olduğunu hatırlatıyor. Müjde’yi duyurmakla kalmamış, ona uygun bir yaşam da sürmüştü. En iyi vaaz kutsal bir yaşamdır.

İnsanların bizde, Mesih’i görmek durumunda olduklarını düşünmek gerçekten ciddi bir iştir. Şöyle bir ifade kullanabiliriz: ” Ben Mesih’i örnek aldığım gibi, siz de beni örnek alın. ” ( 1. Ko. 11: 1 )

* ” Tanrı’nın Seçimi ” birinci iletiye bakabilirsiniz.

” Ruh sayesinde yaşıyorsak, Ruh’un izinde yürüyelim. Boş yere övünen, birbirine meydan okuyan, birbirini kıskanan kişiler olmayalım. ” ( Gal. 5:25, 26 )

isasiyahbeyaz Dünyayı kazansan neye yarar ?