ANASAYFA Forum HRİSTİYAN YAŞAMI VE UYGULAMALARI Dua Rab’bimizin Duası Re: Rab’bimizin Duası

#31442
Anonim
Pasif

Rab’bin duasına giriş bizlere ne öğretir ?

Rab’bin Duası’na giriş ( ” Göklerdeki Babamız ” sözlerindedir)* bize öğretir ki, dua ettiğimizde Tanrı’ya, O’nun Babalık iyiliğinden ve bizimle ilgileneceğinden emin olarak,** saygıyla, bütün diğer çocuklar gibi isteklilikle*** göksel duygularla, **** O’nun egemen gücünü, görkemini ve lütufkr alçakgönüllülüğünü bilerek yaklaşmalı,***** başkaları ile başkaları için dua etmeliyiz.******

* Matta 6:9
** Luka 11:13
*** İşaya 64:9
**** Mezmur 123:1, Yeremya’nın Mersiyeleri 3:41
***** İşaya 63:15-16, Nehemya 1:4-6
****** Elçilerin İşleri 12:5 ( ” Hristiyan İnancı ” – Şubat 2008 )

:amin: :amin: :amin: Rab’bin sevgisi ve ışığının sarmalında kalınız.