#31146
Anonim
Pasif

İsa ona, ” Kutsal Yasa’da ne yazılmıştır? ” diye sordu. ” Orada ne okuyorsun ? ” Adam şöyle karşılık verdi: ” Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla seveceksin. Komşunu da kendin gibi seveceksin.” İsa ona, ” Doğru yanıt verdin ” dedi. ” Bunu yap ve yaşayacaksın .” ( Luka 10:26-28 )

Yasa uzmanı, alçakgönüllülükle ve tövbekar bir yaklaşımda bulunmuş olsaydı; o zaman İsa’nın ona vermiş olduğu yanıt daha çok açık olurdu.İsa, adamın dikkatini şeriata ve Kutsal Yasa’ya çekiyor.

Bu ayetleri ilk okuduğumuz an, İsa, insanın Kutsal Yasa’yı tutmakla kurtulabileceğini öğretiyormuş gibi görünüyor.On Emir, günahkar olan insanlara verilnişti.Amaç, insanları günahlarından kurtarmak değil; onları günah konusunda bilgilendirmekti. Yani onlarda günah bilgisini ortaya çıkarmaktı. Kutsal Yasa’nın insana ne kadar günahlı birisi olduğunu göstermek için var olduğunu görüyoruz.

“Günahlı bir insanın, Tanrı’yı bütün yüreğiyle, komşusunu da kendisi gibi sevmesinin mümkün olmadığını” ifade eden MacDonald, şöyle bir açılım getiriyor: Eğer bunu doğumundan ölümüne kadar yapabilseydi, o zaman kurtuluşa ihtiyacı olan biri durumuna düşmezdi. Bunu başarmış olsaydı bile, ona verilecek ödül cennette sonsuz bir yaşam değil, sadece yeryüzünde uzun bir yaşam olurdu. Hiç günah işlemediği sürece, yaşamaya da devam ederdi. Oysa sonsuz yaşam, kendilerinin kayıp olduklarını kabul edenler ve Tanrı’nın lutfuyla kurtarılanlar içindir. Bu nedenle İsa’nın, Bunu yap, yaşayacaksın ” diye söylediği söz, bütünüyle kuramsal bir sözdü.İsa’nın Kutsal Yasa’nın bu işlevi üzerinde söylemiş olduğu sözler, Yasa yorumcusu üzerinde istenen etkide bulunmuş olsaydı, o zaman onun şuna benzer bir açıklamada bulunması gerekirdi: ” Eğer Tanrı’nın istediği buysa, ben o zaman kayıp, çaresiz ve ümitsiz bir durumdayım ! Kendimi Senin sevgine ve merhametine bırakıyorum. Beni lütfunla kurtar !”

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !hac5