#31587
Anonim
Pasif


Mar.12: 30 Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin.’
Sevginin asıl kaynagı Tanrıdır.
Tapınma esnasında sevgi doruk noktasına ulaşır.
Onunla bütünlük kazanmamıza vesile olur.
Bir bedende bir can oluruz.
Yu.4: 23 Ama içtenlikle tapınanların Baba’ya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte, o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor.
Tapınmamın bir saati yoktur.
Her anımızla tapınabilir, O’na olan yüceliği ve görkemi iletebiliriz.
Hamdeder, teşekkürlerimizi sunabiliriz.
O saat şimdidir. Yaşamımızda ilerleyen her zaman birimidir.
1.Sa.16: 7b Çünkü RAB insanın gördüğü gibi görmez; insan dış görünüşe, RAB ise yüreğe bakar.
O’dur yaradan.
Bizleri farklı gözlerle görmekte ve algılamaktadır.
Bizler onun gibi ne düşünebilir nede hissedebiliriz.
Bilmeliyiz ki!
Tanrı bizleri istemektedir.
O’na adanmamızı beklemektedir.
Doğru yüreklerle O’nun huzurunda olmamızdan hoşnuttur.
O’na olan ilgi alaka, bizlerin tapınışlarındaki en önemli etkenlerdendir.
O’nun bizi sevdiği gibi, bizlerinde bu sevgiye karşılık vermemiz onu hoşnut etmektedir.

1.Ko.14: 16-17 Tanrı’yı yalnız ruhunla översen, yeni katılanlar senin ne söylediğini bilmediğinden, ettiğin şükran duasına nasıl «Amin!» desin?
Uygun biçimde şükrediyor olabilirsin, ama bu başkasını geliştirmez.

Ruhsal doluluğumuzu, tapınma esnasında kazanırız.
Bu anı sadece yüreklerimizde degil,
Dudaklarımızlada itiraf edebilmeliyiz.
Paylaşabilmeli ve aktarabilmeliyiz tüm yeni yaşamımızı.
Örnek olabilmeli ve ışığımızı yansıtabilmeliyiz.
Rom.12: 1b Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı’yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur.
Tanrı, tapınma anımızın sadece O’na yöneltilmesini istemektedir.
Yürekte tapınma olgusunu o an yakalayamıyorsak eğer,
Bilmeliyiz ki!
O’na yönelttiğimiz övgülerimizle,
Ona sunduğumuz ilahilerimizle,
O’na tapınmak için kendi bedenlerimizi ve ruhumuzu kurban olarak sunuyoruz demektir.
Tanrı ile geçireceğimiz her zaman süresi O’nu hoşnut edecektir.
O’nun la olan birlikteliğimizde güç kazanmamız demektir.
Bu kazanımlarımızı yaşamlarımızda gösterebilmeli,
Doğru kimliklere bürünebilmeli,
Sözü, yaşamımızın bir parçası kabuledebilmeli,
Ruhu, kararlarımızın destekleyicisi ve yönlendiricisi atayabilmeliyiz.
Ne mutlu O’nu hoşnut edebilenlere.

Sevgiyleeeee