#30809
Anonim
Pasif

Sevgili Kardeşler,


Kutsal Kitap, Mesihin ikinci gelişinin gerçekleşeceği o görkemli günün ne zaman olacağıyla ilgili kesin bir tarih vermemiş ve bu günün zamanının Tanrı’da saklı olduğunu söylemiştir “Elçiler bir araya geldiklerinde İsa’ya şunu sordular: «Rab, İsrail’e egemenliği şimdi mi geri vereceksin?». İsa onlara, «Baba’nın kendi yetkisiyle belirlemiş olduğu zamanları ve tarihleri sizin bilmenize izin yoktur» karşılığını verdi.” (El.İş.1:6-7).


Yine de Rab’bin yargı gününden once olacaklarla ilgili bilgilendirmeden yoksun bırakılmadık. Birçok Peygamber ve Elçi o gün için konuşmışlardır. Daniel, Matta, 2.Selanikliler, Vahiy gibi kitaplarda bu güne ait ipuçları bulunmaktadır.


Suna kardeşin üzerinde durduğu “Mesih Karşıtı” (Tanrı tanımaz kişi) konusu gerçekten o görkenmli gün için önemli bir belirteçtir.

Bu konuda benimde sizlerle paylaşmak istediğim şeyler var:
Son günlerin yaklaştığı ile ilgili Kutsal Kitabın verdiği ipuçları sadece yaşadığımız bu günlere özgün değildi. İnsanlık tarihinin bir çok döneminde Şeytan’ın siyasal, ekonomik ve sahte din üzerindeki egemenliği bariz olarak hissedilmiş ve “Mesih Karşıtı” ile özleştirilebilecek kişiler ortaya çıkmıştır. Papa, Hitler, Sezar, Neron gibi kişiler gerçekten de Kutsal Kitabın “Mesih Karşıtı” tarifine uygun davranışlar sergilemişlerdir.


Şimdi Kutsal Kitabın “Mesih Karşıtı ile ilgili söylediklerine bir göz atalım:

-Mesih Karşıtı Yeruşalim’de yerleşecek: “«Danyal peygamberin sözünü ettiği yıkıcı iğrenç şeyin kutsal yerde dikildiğini gördüğünüz zaman (okuyan anlasın), Yahudiye’de olanlar dağlara kaçsın.” (Matta 24:15-16).

-Kutsallara karşı savaşacak: “Kutsallara karşı savaş açıp onları yenmesine izin verildi. Canavar, her oymak, her halk, her dil ve her ulus üzerindeyetkili kılındı.”(Vahiy13:7).

-Kendisine Tanrı gibi tapınılacak: “O adam, tanrı diye anılan ya da tapılan her şeye karşı gelerek kendini hepsinden yüce gösterecek, hatta Tanrı’nın tapınağında oturup kendisini Tanrı ilan edecektir.”(2.Sel.2:4).

-İşaretler ve sahte mucizeler yapacak: “O, her türlü mucizede, yanıltıcı belirtilerle harikalarda ve mahvolanları aldatan her türlü kötülükte sergilenen Şeytan’ın etkinliğiyle gelecek. Mahvolanlar, gerçeği sevmeye ve böylece kurtulmaya yanaşmadıklarından mahvoluyorlar.” (2.Sel.2:9-10).

-Sadece üç buçuk yıl çalışacak: “Canavara, kurumlu sözler söyleyen ve küfürler savuran bir ağız ve kırk iki ay süreyle kullanabileceği bir yetki verildi. Tanrı’ya sövmek, O’nun adına ve konutuna, yani gökte yaşayanlara sövmek için ağzını açtı.” (Vahiy:13:5-6).

-Mesih’in gelişiyle ateş gölüne atılacak: “Canavar ve onun önünde mucizeler yapan sahte peygamber yakalandı. Sahte peygamber, canavarın işaretini alıp onun putuna tapanları bu mucizelerle saptırmıştı. Her ikisi de kükürtle yanan ateş gölüne diri diri atıldı.” (Vahiy:19:20).