#30067
Anonim
Pasif
Eternal;7101 wrote:
Aslında kimseyi suçlayamayız çünkü en başından yanlış öğretiliyor herşey,bir defa ”Tevrat hz.musaya,incil hz. isaya indirilmiştir” diye bir şey yoktur,kutsal kitap peygamberler ve haberciler tarafından kutsal ruhun esinlemesiyle yazılmıştır. Zaten tarihe baktığımızda reforma neden olan şeylerden birinin matbaanın icadı olduğunu görürürz,çünkü insanlar matbaanın icadıyla incili okumuşler ve din adamlarının kendi çıkarları için onları kullandığını anlamışlardır.Zaten eğer din adamları kutsal yazıları değiştirebilme gibi bir olanağı bulabilselerdi böyle bir şey de olmazdı. Bu da demek oluyor ki; kutsal kitapların toplanıp değiştirilip tekrardan dağıtılmış olması düşüncesi son derece komik ve hiç bir tarihi dayanağı olmayan bir düşüncedir.

Ya Allah aşkına… Kimdir bu Kutsal Ruh? Dayanağını nerden alıyor? Bugün ben de çıkıp diyebilirim ki, ‘Ben bugün Kutsal Ruh’tan esin aldım… Bana böyle dedi, şöyle dedi’ desem, bana da inanır mısınız?’