Re: Kutsal yasa sona erdi mi ?

#37249
Anonim
Pasif

Bu konuda benim kafama takılan bir nokta var.Elçilerin İşleri 21. Bab 20-26 ayetleri arasında anlatılana göre Pavlus, daha önce Kutsal Yasa ve Sunnet konusunda söylediklerinden geri adım mı atıyor.

Sevgili Barış 21
Kutsal yol Kardeşimiz , Kutsal Yasa hakkında bizi bilgilendirmiş..İsa Mesih geldikten sonra ve hala günümüzde de bu geçerlidir.

Kutsal Yol, paylaşımında
diyor ki:

” Eski benliğimiz Yasa’ya ölmüştür. Benliğin işleri, hatta dindar işleri, yasaya uyma gayretleri, Tanrı’ya iğrenç gelir. Tanrı’yı memnun edemez. Bu yüzden BİZ, yani ‘eski benliğimiz’ yasadan hürüz. Yasa bizden birşey istemiyor artık. Yasa bizi yargıladı ve öldürdü
Artık ‘Ben değil İsa’ yaşıyor; Yasa’nın tüm istedikleri, bende İsa sayesinde ve imanla gerçekleşiyor.”

Musa’ya ve Yasa’ya karşı konuşup, öğretişte bulunma konusunda,
Yahudiler ,Pavlus’a öneri getiriyorlar amaçları ,Yasa’ya bağlılığı konusunda Pavlus’u sınama. ve Kutsal Yasa’ya uyduğunu yahudilere kanıtlamak.
Pavlus göre,İmanlının aklanlanması ,kutsal Yasa’ya bağlı değildir.
Şimdi diyeceksin ki

O zaman Adağı üzerine alma eylemine ne diyeceksin.”
Bence ,kurtuluş için herkezle her şey olma prensibine göre hareket etti.

“Ben özgürüm,kimsenin kölesi değilim.Ama daha çok kişi kazanayım diye herkesin kölesi oldum..Kendim Kutsal Yasa’nın denetimi altında olmadığım halde,Yasa altındaymışım gibi davrandım.Bunların hepsini Müjde’de payım olsun diye Müjde uğruna yapıyorum.”
1 Korintliler 9:21

“Şimdi ben insanların onayını mı,Tanrı’nın onayın mı,arıyorum.! Yoksa insanları mı hoşnut etmeye çalışıyorum ,Eğer hala insanları hoşnut etmek isteseydim Mesih’in kulu olmazdım.”
Galatyalılar 1:10

Pavlusun anlatmak istediği şuydu:

İsa Mesih’e iman etmiş İnanlıların(yada o zamanki Yahudilerin) Yasa’nın egemenliği altında olmadığını öğretti.Kişilerdeki aklanmanın sünnet yada başka bir durumla gerçekleşmiğeceğini duyurdu.Şekilciliğin geçersizliğinden söz etti.

Esenlikle.