ANASAYFA Forum HRİSTİYAN YAŞAMI VE UYGULAMALARI Ölüm Korkudan özgür Olmak Re: Korkudan özgür Olmak

#28469
Anonim
Pasif

Hepimiz aynı şeylerden korkmayız. Bazı insanlar reddedilmekten, yalnız kalmaktan korktuklarından insanları manipüle edip, kontrol ederek kabul edilme hissine sahip çıkmaya çalışırlar. Bazılarının servetlerini, saygınlıklarını , sahip oldukları mevkii kaybetmekten korktuklarından , daha çok şeye sahip olabilmek için durmaksızın çalışarak içlerinde güvenlikte olmak için duydukları derin arzuyu tatmin etmeye çalışırlar. Bazı insanlar için gelecek korkusu bir takıntı halini alır. Bu yüzden gelecekle ilgili daha fazla bilgi sahibi olabilmek için bazıları astrologlara, falcılara danışır, fizikle ilgilenir. Bazen bu korku hristiyan kişilerin arasında bile görülebilir. Bu nedenle bazı hristiyanlar Kutsal Kitap’taki “son zamanlar ” hakkındaki peygamberlik sözlerinin gerçekleşmesiyle çok ilgilenirler.

Bazıları da yaşlanma ve hastalıktan korkarlar ; sağlıklı olmayı, görünümlerini, fiziksel dayanaklıklarını takıntı haline getirirler. Çok yaygın olarak görülen iki diğer korku da ; başarısızlık ve başarılı olma korkusudur. İnsanlar kendilerini başarısız hissettiklerinde, aynı zamanda başarılı olabilecekleri şeyleri de denemekten korkarlar.

Diğer taraftan, ölümden korkan insanlar yaşamaktan da zevk alamaz ve yaşamı tüm doluluğuyla yaşayamazlar. Bu korku aslında ne kadar anlamsızdır, çünkü dünyada kesin olan bir şey herkesin öleceğidir.

Kutsal Kitap birçok kez korkudan bahseder. 1. Yu. 4:18 gibi ayetlerde bize korkunun ve sevginin doğasını anlatır: ” Sevgide korku yoktur. Tersine, yetkin sevgi korkuyu siler atar. Çünkü korku işkencedir ( Korku cezalandırılma düşüncesinden doğar.) Korkan kişi sevgide yetkin kılınmamıştır. ” Hristiyanlar bu sözü yürekleriyle kabul etmelidirler çünkü bu sözler hristiyan yaşam ve iman yolculuğu için gerekli anahtarı içinde tutmaktadırlar. Eğer Tanrı’yı ve insanları İsa Mesih’in sevgisiyle seviyorsak, sağlıksız sevgi silinip atılır. Mesih’in korkularımızın üstesinden gelebilmemiz için bir yol hazırlamış olması ne kadar iyidir. ( ” Korkudan Özgür Olmak ” )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.