Re: Kabul ettiğim tanıklık!

#35506
Anonim
Pasif


Benim kabul ettiğim tanıklık

‘Benim kabul ettiğim tanıklık” sözünü söyleyen Mesih İsa, Musa’ya “BEN OLANIM” diyen Rabdır, Kurtarıcıdır ve Yapıcıdır! (Çıkış 3:14).

İsa’nın bağrına yaslanmakla tanınan Yuhanna’nın bize naklettiği incilde, Rabbin söylediği bu sözü iyi düşünelim. Rab, “insan tanıklığını kabul etmiyorum” dememiş;

‘Fakat benim kabul ettiğim tanıklık insandan değil, ancak kurtulasınız diye bu şeyleri yazıyorum’ demiş! (Yuhanna 5:34).

Bu sözü benliğimize göre düşünürsek, yetersiz kalırız. Çünkü insanız ve ruhsal şeyleri cismani akıl ve insan mantığı ile anlamağa çalışırsak, farkında olmadan kendi iradelerimizi kullanarak kendimizi bir tartışma ortamında buluruz. Ama Kurtarıcımız, “Benim kabul ettiğim tanıklık “ sözü ile çok derin bir şeye değinmiş! Yuhanna, yazdığı ilk mektubunda, “eğer insanların tanıklığını kabul ediyorsak, Allah’ın tanıklığı daha büyüktür; “ demiş (1.Yuhanna 5:9).

Allah’ın tanıklığı, insan tanıklığından çok üstündür ve sonsuz yaşam içerir! Yuhanna, Allah’ın insan yüreğine yerleştirdiği “Mesih İsa’ya iman “ın insan işi olmadığına tanık olmuş ve bu imana “Allah’ın tanıklığı” demiş! Allah’ın harika bir işidir ve bize tanıklığıdır içimizdeki Mesih İsa imanı! (Yuhanna 6:29; 1.Yuhanna 5:10).

Bu tanıklığın harika bir şey olduğunu düşünelim kardeşler! Evet, sen tanıklıklarını güzel yapıyorsun; ama Allah’ın insan içinde yaptığı tanıklıkla hiçbirimizinki kıyaslanamaz! “Benim kabul ettiğim tanıklık, insandan değil” sözünü Ruh esini ile düşündüğümüz ve anladığımız anda bile, bu, bizde Allah’ın tanıklığıdır! Bunları tecrübeli kardeşlerle paylaşırken de, bizim tanıklığımız oluyor! Allah’ın tanıklığında Allah’ın iradesi etkin oluyor ve kabul buluyor! Ama bizim bu harikaları birer tanık olarak insanlara anlatırken karşılaşacağımız tepkilere şaşırmamak gerekir; çünkü kendi irademizi kullanmağa başladığımızı sezdikleri anda tepkileri oluyor! İmanlılar arasında bile bu sorunları yaşadığımız oluyor. Ama Allah’ın tanıklığı kusursuzdur ve içerdiği iradenin iyiliği, benimserliği ve mükemmelliği insan yüreğinde kabul bulur (Rom.12:2).

Örneğin: İçimizde Mesih sevinci cereyan ediyorsa, bu, bizim değil; ancak Allah’ın tanıklığıdır! Rab, Tarsuslu Saul’a Şam yolunda göründüğü zaman, insanlara görünmez şeyler de, Saul’a orada görünmüş! İnsan tanıklığı ile anlatılması mümkün olmayan şeyler görmüş Saul(Pavlus)! Bunun için Rab İsa, Saul’a, “bana ilişkin senin tanıklığını kabul etmeyecekler” demiş! (Res.İşl. 22:18).

Pavlus, Mesih bilgisi ile o denli yüklü idi ki, bunları insan sözcükleri ile ifade etmekte zorlanmış! Mesih imanlıları, Mesih Ruhundan aldıkları güven ve emin olma ile doludurlar. İşte, Allah’ın onlara verdiği güven ve emin olma hali, Allah’ın Mesih İsa’ya ilişkin yüreklerindeki işi ve tanıklığıdır! Bu alamet, onların Allah tarafından seçilmiş olduklarına dikkatimizi ve ilgimizi çekiyor.

Allah’ın tanıklığı konusunda dikkatimi ve ilgimi çeken bir şey var İNCİL’de . İsa’nın hayatı! Çünkü İsa Mesih, bizde yaşam olsun diye geldiğini söylemiş! (Yuhanna 10:10).

Musa’ya ‘BEN OLANIM’ diyen Rabbe, “Ya Rab İsa, benim de sonsuz yaşamım ol” demek için şimdi buradayız. Allah’ın tanıklığı, işte tam burada, en üstün değerini ve yüceliğini bizde göstermeğe hazırdır:

‘Ve tanıklık budur ki Allah bize sonsuz yaşam verdi, ve bu yaşam kendi Oğlu’ndadır. Kendisinde Oğul olanda yaşam vardır; kendisinde Allah’ın Oğlu olmayanda yaşam yoktur’ (1.Yuhanna 5:11,12).

Rab İsa’nın, ‘benim kabul ettiğim tanıklık insandan değil, ancak kurtulasınız diye bunları söylüyorum’ sözü, Mesih İsa imanlılarına verilmiş bir vaattır. İçimizde İsa’nın yaşamı ortaya çıktıkça, insanlara bu kurtuluşun müjdesini verirken, SONSUZ YAŞAM’ımızla elbette destekleneceğiz. Pavlus, ‘İsa’nın yaşamı ile daha ziyade kurtulacağız’ diyerek tanıklık etmiş (Rom.5:10). Allah’ın tanıklığıdır Mesih İsa’nın yaşamı! Allah’ın sözü şudur:

“Yaşamım hakkı için, her diz önümde çökecek,
Ve her dil Allah’a ikrar edecektir’ (Yeşaya 45:23; Rom.14:11).

Verdiğimiz tanıklıklara tepkili olanlar, İsa’nın yaşam varlığı karşısında kırılıyorlar, ağlıyorlar, günahlarını görüp itiraf ediyorlar ve ona teslim oluyorlar! Ben de, onlardan biriyim. Rab İsa Mesih gerçek Kurtarıcı ve Yapıcıdır. Bizim yaptıklarımız, onun önündedir. Onun ismi, yücelmeğe layıktır. Amin.

Allah’ın tanıklığı içinizde oluşsun. Amin.