#30602
Anonim
Pasif

Mitolojik bir öykü olabilir mi ?

Diriliş gerçeğini mitolojide geçen benzer öykülerle aynı sınıfa sokma çabaları da boşunadır. Bazı eski inançlarda efsanevi bazı diriliş öykülerine rastlandığı doğrudur. Bunların çoğunun Hristiyanlık sonrası döneme ait olduğu gerçeğini gözden uzak tutmamalıyız. Örneğin, Mısır tanrısı Osiris’in karısı tarafından bir mumya olarak ve ölüler arasında hüküm sürmek üzere diriltildiği anlatılır. Bu efsaneyi, evrenin tek hakimi ve yaratıcısı olan Tanrı’nın İsa’yı ölümden diriltmesiyle paralel saymak mümkün değildir. Ne geçmiş ne de bugünkü inançlardan hiçbiri, inançlarına kaynaklık eden kişinin ilahi bir doğaya sahip olduğunu, tümüyle insan olarak dünyaya geldiğini, ölüp dirildiğini ve dirilişten sonra göğe yükseldiğini iddia etmiş değildir. ( M. A. ŞİMŞEK )

Söz, Mesih’ti; O, Hak’tı.
Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !
Dünyayı kazansan neye yarar ? hac5rabbe hamdolsun