#31439
Anonim
Pasif

Sevgili Rab’deki Orhan kardeşimin yazısına bir iki şey de ben ilave etmek istiyorum. ” Kutsal Kitap’ı Bilinçli Şekilde Okumak ” bölümünde de;kısaca bu konudan bahsetmiştim. Bazı konularda olduğu gibi, vaftiz anlatımlarında da Kutsal Kitap anlatımının iki yönlü olması bir sorun oluşturmaktadır uygulamalarda ! Kiliseler, kendilerine gibi bir yorumlamaya gitmektedir.Vaftiz gibi konularda; kiliseler, bölünmek zorunda kalmışlardır. Peki, doğru yorumu nasıl bulacağız ?

Örneğin Luka’nın ” Elçilerin İşleri ” bölümüne bakalım. Neden ? Belki de Luka, vaftizin nasıl olması gerektiğini açıklamayı hiç düşünmeden; sadece birkaç vaftizden bahsettiği metni bizim teolojilerimizin merkezi kılma gibi bir aşırılığımız olabilir veya kilise yapılanmasını, yalnızca elçilerden alma ya da hiç elçilere dayandırmama gibi, bir takım yorumlarla tek düze görmeye kalkmamızda yine yazarın amacından farklı bir yöne girmemiz anlamında olabilir.

O zaman, şu soruyu sormamız gerekmektedir: Luka, bunu niye yazdı ? Kolay yanıt ise şudur: Kutsal Ruh, istedi ve yazdı. Tamam ! Öyleyse Kutsal Ruh, ne söylemek istedi ? Birçok şey mi ? Tek bir şey mi ? Yoksa bir kişiye söyleninleri, anlatılanları, olanları mı söylemek istiyordu ? Ya da kişilerin soruları vardı da; Luka, Ruh’un esiniyle sadece onları mı aktardı ? Kilisenin gerçek büyümesinin Mesih’in elinde olduğunu mu söykemek istedi ? Bu soruları daha da çoğaltabiliriz.Ama sorular çoğaldıkça; sorulara göre vereceğimiz yanıtların da farklılaştığını görürüz.

O vakit yazarın bu konudaki yazıyı neden yazdığını ve ne demek istediğini değil de; esasında ne demek istediğini anlamamız gerekmektedir. Bu da çok önemlidir ! Bu bağlamda; yukarıdaki yazılarda kardeşlerin beyni yıkanıp ortaya atılmış ve belli ezberleri tekrarlayan insanlar değil de, önemli sorular sorabilen, düşünebilen, inandıklarına gerçekten bilerek inanan ve bunları yine saygı, hürmet ve uzlaşma sınırları içinde başkalarıyla değerlendirebilen insanlar olduğunu görüyoruz.

Sonuç olarak şunu diyebiliyorum: İnanlıların, çocuk vaftizine ya da vaftize bakışı kendi mezhepleri, inançları ve kendi iç alemlerinin algılarıdır.

Rab’bin sevgisi ve ışığında kalınız. hac5 :papatya: :papatya: :papatya: