ANASAYFA Forum SEKÜLER KONULAR… Kadın Cesaret Abideleri Re: Cesaret Abideleri

#30345
Anonim
Pasif

Hayati İstatisitkler : İşitme Engelliler

Dünyada yaklaşık 250 milyon insan, ağır derecede işitme engellidir. Bu sayının üçte ikisinden fazlası Üçüncü Dünya Ülkeleri’nde yaşamaktadır. 70 milyon kişi tümüyle sağırdır ya da çok az işitme duyusuna sahiptir. Bu insanların % 80’inden fazlasının eğitim görme olanakları yoktur.

* İşitme engelliler, dünyada İsa mesih’in Müjde’sini duyma olanağı bulamayan 4. büyük insan grubudur.

* İşitme engellilerin % 90’ının anne babası işitme duyusuna sahiptir. Bu anne babaların sadece onda biri, çocuklarıyla işaret dilinde iletişim kurabilmektedir.

İşitme engelli kadınların istismar edilmesi, çok büyük boyutlara ulaşan küresel bir olgudur.

İSTİSMAR EDİLEN KADINLARIN ÖZEL SORUNLARI

* İşaret dilini çok az insanın anlayabilmesi nedeniyle, bu kadınlar, polis, mahkeme, sıoğınma evleri ve diğer destekleyici hizmetlere erişmekte zorluk çekmektedir.

* İşitme engelli kadınların işsizlik oranı diğerlerine göre daha yüksektir; aldıkları ücretler ise daha düşüktür.

* Ekonomik olarak başkalarına bağımlı olmaları, onları istismara açık hale getirmektedir.

* İşitme engelli kadınlar suçluluk duygusu, utanç ve öz saygı eksikliği nedeniyle, içinde bulundukları duruma karşı çıkmadan acıya katlanmaktadır.

Disabled Women’s Network of Canada ( Kanada Engelli kadınlar Örgütü ) tarafından yapılan ve 245 kadını kapsayan bir araştırmanın sonuçlarına göre, bu kadınların % 40’ı istismar edilmiş, % 12’sine ise tecavüz edilmiştir. İstismarın sorumlularının dağılımı ise şöyledir : Kadınların eşleri ya da eski eşleri ( % 37 ), yabancı kişiler ( % 28 ), anne baba ( % 15 ), görevliler ( % 10 ) ve erkek arkadaşlar ( % 7 ). Korku ve bağımlı olma nedeniyle, bu gibi olayların yarısından azı resmi yetkililere bildirilmektedir.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Dünyayı kazansan neye yarar ? hisusa :elsalla: :elsalla: :elsalla: