Re: ” Bu, size şehadet için olacaktır “

#33892
Anonim
Pasif

Sevgili kardeşim agape07 Kurtarıcımız Rab İsa Mesih’in İNCİL’de yazılı sözlerini sahifelerden okuyarak alıyorsak da, Kutsal Ruh esinleri ile almamız, gerçek alma oluyor!(Yuhanna 3:27). Çünkü Kutsal Ruh, İNCİL’de okuduğumuz, Allah’ın derin şeylerini hatırımıza getirerek bize açarsa, bize Allah’ın bildirisi olur! Rab’bin bize olan bu öğretişi ne mübarektir! Davut gibi, “şaşılacak şey!” diye haykırırız sevinçle(Mezmur 119:129). Böylece Kitabı Mukaddes ve özellikle İNCİL, gözümüzde büyür ve değerli olur. İNCİL’den okuduğumuz sözleri Kutsal Ruhtan alırsak, yazılı sözlere ruh verilerek, içimizde diri, etkili ve keskin olurlar! Diri, etkili ve keskin sözler canımızı ruhumuzdan ayırmağa ve şu bedenimizin günlerinde bizi ruhsal adamlar yapmağa kadirdir. Hem de, yüreğimizin düşünce ve niyetlerini görmemizi sağlar(İbraniler 4:12). Halbuki, yazılı sözleri okuyunca, bedenin sağlayışı oluyorlar ve kendimiz imanlı olmağa çabalıyoruz. Sorunlarla karşılaştığımız zaman bedenin sağlayışı iman, işe yaramıyor! Lütuf altındayız ve bu, Allah’ın sağlayışıdır.Lütufla iman ederiz ve onunla Rab İsa Mesih’i çağırırız. O halde, lütufla seçilmişiz!

“BEN OLANIM” diyen Kurtarıcımız Rab İsa Mesih, ihtiyacımız olduğunu bilerek gelir ve bizim imanımız olur! Avram’ı puta tapar kabileden çekip kendine ayıran Rab’bimiz, “korkma; ben sana kalkanım, senin çok büyük ödülünüm” dediği zaman sarsılmaz güvenle doldurmuş onu! (Yaradılış 15:1).

Rab, bize de konuşursa, sözlerindeki hakimiyet ve kudretle iman etmemizi sağlar. Kutsal Ruh, İNCİL’de okuduğumuz sözleri bize bildirirken, Rab’be bilerek dua ederiz ve alırız. Çünkü bu, onun isteğidir; yüreğimizde duyarız.
Verdiğiniz cevabı, Rab’den yanıt olarak kabul ettim ve sevindim. Allah’ın Kelamı, gerçekten iki ağızlı kılıç gibidir kardeşim! Önce beni etkiledi ve iman edip yazdım. Böylece İNCİL’de yazılı şu sözün de doğruluğu onaylanıyor: “İman ettim, onun için söyledim” (II.Korint.4:13). Natanael’i ayağa kaldırıp Rab İsa’ya yönelten iman, önce Filipus’da vardı. Filipus, Natanael’e “gel de gör ” sözünü, İsa Mesih’den emin olduğu için, yani imanla söylemiştir! Bugün İNCİL’i salt okuma ile, ezberlediklerimi imanla söylemiyorsam, bana yararı olmadığı gibi, başkalarına da yararı olur mu? İmanlı konuşmalarımız, dinleyenleri İsa Mesih’e yönlendiriyorsa, Natanael gibi Rab’be gidecekler. Natanael, Rab İsa ile yüzleşmesinde secde edip tapınmış!

Ah sevgili kardeşim agape07 Şu yaşlı halimde, gençlik yıllarıma baktığım zaman, gördüğüm o muazzam şeyleri daha yeni yeni farketmeğe başladım! Önce Rab’le bizim ilişkimiz olmalı ki, başkalarına, Filipus ve diğerleri gibi teşvik edici olalım. Rab’be sadık olamadım ama, Rab’bin sadakati ile beslenerek bugünlere geldim. Fena arkadaşlıkların çok zararlarını çektim ve hayal kırıklıklarına kapıldım. Şimdi ise, özellikle genç Mesih imanlılarına teşvikim şudur: Kutsal Ruh ile yürüyün! Kötülüğün arttığı şu dünyada Kutsal Ruh, en iyi arkadaşımızdır. Rab İsa Mesih’in Allah varlığını bize en iyi bildiren, Kutsal Ruh’tur.

Rab, sizi bereketlesin.