Re: Bilime Hristiyan Bakışı

#28476
Anonim
Pasif

Bilim adamları Kutsal Kitap'a inanabilr mi ?

Yaygın görüş, Tanrı'ya inanmanın akılcı düşünce şekillerinden vazgeçmek anlamına geldiği yolundadır. Bu görüşün kapsamı, çoğunlukla Kutsal Kitap'la ilgili tartışmaları da içine alacak şekilde genişletilir. Kutsal Kitap modern bilimle çelişmez mi ? Dünya hakkındaki bilimsel anlayışımızın ışığında Kutsal Kitap'taki kanıtları nasıl yorumlamalıyız ?

Kutsal Kitap'ın bin yıllık bir zaman dilimi boyunca, farklı yazın biçimleri kullanılarak, farklı dillerde yazılmış çok yazarlı bir ürün olduğunu hatırlamakta yarar var. Farklı yazın biçimlerinin kullanılmış olması özellikle önemlidir : Kutsal Kitap'ta şiir, düzyazı, tarihi öykü, peygamberlik yazısı, benzetme ve birçok başka yazın türü vardır. Okuduğumuz yazın türünü belirleme zahmetine katlanmadıkça ve yazının tarihsel ve kültürel geçmişi hakkında bir fikir sahibi olmadıkça okuduğumuzu yanlış anlama olasılığımız yüksektir.

Bazı kişilerin, neredeyse iki bin yıl önce tamamlanmış bir yazı olan Kutsal Kitap'ın sayfaları arasında bilimsel bilgi bulmaya çalışmaları oldukça gariptir. Bilimsel yazın, yakın zamanda ortaya çıkmış bir yazı türüdür ve on yedinci yüzyılda Avrupa'da ilk bilimsel kurumların kuruluşuna ve ilk bilimsel dergilerin yayınlanmasına kadar pek ortaya çıkmış sayılmaz. Örneğin Kraliyet Akademisi ilk zamanlarında bilimsel raporların uzmanlaşmış bir dille ifade edilmesi için ortak bir çaba yürüttü. Bundan önce de bilimsel yazılar vardı tabi, ama bizim bugün ” bilimsel yazın ” olarak sözünü ettiğimiz türe hiç benzemiyordu. Bugün bilimsel yazındaki gelişme öyle bir düzeye geldi ki, artık farklı bilim dallarındaki uzmanlar, birbirlerinin makalelerini anlamakta güçlük çekiyorlar…….
…… Kutsal Kitap anlatılarını bilimsel yazılarmış gibi okumak, bunların yazıldığı zamanda bilimsel yazının varolmadığı gibi gayet basit bir nedenle, yersizdir. Kutsal yazılar'ı yüzyıllar sonra ortaya çıkmış modern bir yazın biçimine uydurmaya çalışmanın hiçbir anlamı yoktur. ( ” İnancın Ötesinde ” )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.