#28728
Anonim
Pasif

Kiliselerimizde bazen evlilikler üzerinde birçok vaazler verilmekte ve ailelere ilgi gösterilmektedir. Bu aynı şekilde bekarlar için de söz konusu olmalıdır. Bazı kiliselerimizde bekarların sayısı evlilerden daha çoktur. Kilise bekarları bağrına basmalı ve onları birçok etkinliğin içine almalıdır. Böylelikle bekarlar kendilerini büyük bir aile içinde bulacaklar ve dışlanmaktan kurtulacaklardır. Kilise önderleri öğretmenler evliler üzerine eğildikleri kadar bekar üzerine de eğilmelidirler.

Bekarların belli başlı danışmanlık sorunları bulunmaktadır. Bu sorunlar dikkatli bir biçimde ele alınmalı ve kilise olarak ilgilenilmelidir. Ülkemizde birçok bekar aileleri ile birlikte yaşamaktadırlar. Bu bir yere kadar bekar kişinin bazı sorunları için iyi olmakla birlikte, özellikle incil inancında yaşamlarını sürdürenler için her zaman iyi değildir. Üstüne üstlük modern çağın getirdiği yeni şartlar ülkemizde bile bekarların artık kendi başlarına yaşamaları durumunu beraberinde getirmiştir. Kendi başlarına yaşayan bekarların daha da hassas olduğu gözlemlenebilir. En çok hissettikleri sanki kendilerine fazla değer verilmemesidir. Oysa bu çoğu zaman yalnıştır ama onlar böyle değerlendirebilirler. Onlara verilecek değer, Tanrı’nın onlara verdiği armağanları değerlendirmek, onlarla iyi dostluk kurmak bekarlara toplumda layık oldukları yeri verecektir. ( ” Ahlak ” )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.