4 hafta önce

Hristiyan Türk

'I AM A GOOD SHEPPERED' (John 10:11)
……………………...

BEN İYİ ÇOBANIM (Yuhanna 10:11)

Çoban kuzularını güder, önlerinden gider, kurtlardan ve yırtıcı hayvanlardan korur, onların tüm ihtiyaçlarını karşılar ve sürüden uzaklaştıklarında onları buluncaya dek aramaktan vazgeçmez. Kuzuları onun sesini tanırlar.
İsa Mesih kendisini bir çobana, kendisine iman edenleri de kuzulara benzetiyor. Mesih’e iman etmeden önce acımasız Şeytan’ın baskısı altındaydık, tutsaktık, karanlıktaydık, çaresizdik. Şaşkın, umutsuz, korku içerisinde nereye gideceğini bilmeyen kaybolmuş koyunlar gibiydik. Ama bir gün, bizi seven, o korkunç ve acımasız kurtun pençesinden kurtarmak isteyen ve bunun için çok büyük bir bedel ödeyen bir KURTARICI’nın var olduğunu duyduk. O kişi gökteki görkeminden, yüceliğinden soyunup insan bedenine bürünerek dünyamıza gelen İSA MESİH’ti.
Mesih neden görkeminden ve yüceliğinden soyunmuş, neden bu karanlık ve günahlı dünyamıza gelmişti? Neden korkunç acılar ve işkenceler çekerek korkunç bir bedel ödemişti? Üstelik bu Mesih, hemen karşımızda durmuş, kollarını bize doğru açmış, sevgi dolu gözlerle bize bakıyor, bizleri ne kadar çok sevdiğini söylüyordu. Bu büyük sevgisi karşısında afalladık, şaşırdık, buna bir anlam veremedik. Ama O, delinmiş ellerini açarak bize bakıyor, sabırla, hiç bıkıp usanmadan bizleri ne kadar çok sevdiğini söylemeye devam ediyordu. Peki biz ne yaptık? Kulaklarımızı O’nun sesine kapadık, bakışlarımızı O’ndan çevirdik, O’na sırtımızı döndük, uzaklaştık ve kendi yolumuzda yürümeye devam ettik.
Gittiğimiz, yürüdüğümüz yol ölüm yollarıydı, kapkaranlıktı, tuzaklarla doluydu. Körler gibi el yordamıyla yürüyorduk. Sürekli düşerek kendimizi yaralıyorduk, canımız acıyordu. Acımasız Şeytan bizleri yok etmek için var gücüyle her saldırışında çaresizlik içinde feryat ediyorduk. Ama İsa'ya seslenince birden O'nu yanıbaşımızda bulduk. Anında sesimizi duymuş, bizi o kötü olanın elinden kurtarmış, sıkı sıkı kucaklamıştı ve şöyle diyordu: ‘Korkma, buradayım, seninleyim! Artık bundan sonra hiç kimse sana zarar veremeyecek” diyerek teselli etti. Gözyaşlarımızı sildi, üzerimizdeki kirli giysiyi çıkardı ve bize bembeyaz bir elbise giydirdi. Doğruluk elbisesiydi bu. Artık emin ellerdeyiz; karanlıktan ışığa, ölümden yaşama geçtik.
Sevgili dostum, sen de İsa Mesih'in uzatmış olduğu kurtuluş elini tutarsan kurtulacaksın ..
... Daha fazla görDaha az gör

Facebook üzerinde aç

1 ay önce

Hristiyan Türk

BUGÜN BİR DAHA GERİ GELMEYECEK. O YÜZDEN BUGÜN BİRİLERİNİ BEREKETLEYEREK SEVİNDİRİN. ARKADAŞ OLUN. BİRİLERİNE CESARET VERİN. ZAMAN AYIRIP İHTİYACI OLAN BİRİSİYLE İLGİLENİN. AĞZINIZDAN ÇIKAN SÖZLER İÇ KARARTICI, YARALAYICI, İĞNELEYİCİ DEĞİL, UMUT VERİCİ, SEVİNDİRİCİ VE İYİLEŞTİREN SÖZLER OLSUN!

Bu dileklere “Amin” diyorsanız, arkadaşlarınızla da paylaşın, daha çok insana ulaşalım!
... Daha fazla görDaha az gör

Facebook üzerinde aç

2 ay önce

Hristiyan Türk

İSA MESİH RAB ve KURTARICI'DIR.

'Benden önce bir tanrı olmadı, Benden sonra da olmayacak. Ben, yalnız ben RAB'bim, Benden başka kurtarıcı yoktur. Ben bildirdim, ben kurtardım, ben duyurdum, Aranızdaki yabancı ilahlar değil. Tanıklarım sizsiniz” diyor RAB, “Tanrı benim' (YEŞAYA 43:10-12).
-----------------------------
Evet İsa Mesih Rab'dir, Kurtarıcı'dır, İLK ve SON OLAN'dır. Çarmıhta Şeytan'ın tüm oyunlarını bozmuş, onu bozguna uğratmış, kanını dökerek günahlı insana sonsuz yaşama giden yolu açmıştır. O yol açıktır! Kurtuluşu başka yerde ve başka kişilerde aramayın!

‘Benim O olduğuma iman etmezseniz, günahlarınızın içinde öleceksiniz’ (Yuhanna 8:24).

‘İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı’nın O’nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın’ (Romalılar 10:9).
... Daha fazla görDaha az gör

Facebook üzerinde aç

4 ay önce

Hristiyan Türk

RAB'BE ÖVGÜLER SUNUN, ADINI YÜCELTİN!
'Rab'be övgüler sunun! Kutsal yerde Tanrı'ya övgüler sunun!
Gücünü gösteren göklerde övgüler sunun O'na!
Övgüler sunun O'na güçlü işleri için!
Övgüler sunun O'na eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde!' MEZMURLAR 150:1-2).
................
Rab, övülmeye, tapılmaya ve önünde diz çökülmeye layıktır. Bizi yaratan, yaşam veren, koruyan, haketmediğimiz halde zengin bereketleriyle doyuran O'dur. Görkemli Tanrı, kendi yaratmış olduğu, uğurlarına canını verdiği insanların kendisinden uzak, günah içerisinde yaşamalarından dolayı acı duyuyor. Yaşayan diri Tanrı'ya tapınacaklarına, adını yücelteceklerine, çeşitli sahte ilahları, materyalizmi, parayı kendilerine ilah edinerek O'nu öfkelendiriyorlar. O'nu hor görerek öfkelendirenlerin VAY HALİNE!
Yeşaya 1:2' de Rab şöyle diyor:
'Ey gökler dinleyin, ey yeryüzü kulak ver! Çünkü Rab konuşuyor: 'Çocuklar yetiştirip büyüttüm, ama bana başkaldırdılar'.
'Günahlı ulusun, suç yüklü halkın, kötülük yapan soyun, baştan çıkmış çocukların vay haline! Rab'bi terk ettiler, İsrail'in
Kutsalı'nı hor gördüler, O'na sırt çevirdler' ( Yeşaya 1:4).
Sevgili dostum, İsa Mesih seni seviyor. Günahlı yollarından dönmeni, tövbe ederek kendisine yönelmeni bekliyor. Önünde, ölüme ve yaşama götüren iki yol var. SEÇİM SENİN! Kararı sen vereceksin.Tanrı, senin kendisiyle birlikte sonsuza dek yaşamanı istiyor. O'nu reddedersen O'nun korkunç yargısıyla karşı karşıya kalacaksın. Tövbe ederek O'na dönersen Tanrı'yla barışıp sonsuz yaşama sahip olacaksın.
DUA: 'Ya Rab, günahlı ve kayıpım. Sana sırt çevirdiğimi ve günah içinde yaşadığımı kabul ediyorum. Senin, çarmıhta günahlarımın bedelini ödemek için öldüğüne, üç gün sonra görkemle dirildiğine iman ediyorum. Seni Rabbim ve kurtarıcım olarak hayatıma davet ediyorum. Yüreğime gel ve beni yepyeni bir kişi yap. Amin'
... Daha fazla görDaha az gör

Facebook üzerinde aç

4 ay önce

Hristiyan Türk

'The LORD your God is gracious and compassionate. He will not turn his face from you if you return to him' (2 Chronicles 30).
-------------------------

YARATICIMIZ TANRI'YA NASIL DÖNEBİLİRİZ

İlk atamız olan Adem ve Havva'nın günaha düşerek cennetten kovulmalarından sonra tüm insanlık ölümlü oldu. Günah, irsi bir hastalık gibi tüm insan soyuna bulaştı. Kutsal Kitap, günah işleyen her canın öleceğini söyler. Bununla ruhsal ölümden söz etmektedir. Günah o günden günümüze dek katlanarak çoğalmış, Adem ve Havva'nın oğullarından Kayin'in, kıskançlık nedeniyle kardeşi Habil'i öldürmesiyle ilk cinayet işlenmiştir. Daha sonra cinayetler toplu ölümlere, katliamlara ve savaşlara dönüşmüştür. İnsanlar, kendilerini yaratan Tanrı'dan uzaklaşarak kendi günahlı yollarında yürüyerek sonsuz ölüme doğru koşmaktadır adeta. Tanrı günahlı insanın mahvolarak sonsuz cehenneme gitmesini değil, kendisine yönelerek kurtulmasını istemektedir... Bu yüzden, kendi öz varlığından olan İsa Mesih'i, tüm insanlığın günah yargısını kaldırması için insan bedeninde dünyamıza göndermiştir.

Sevgili dostum, bugün yaratıcın olan Tanrı sana seslenerek şöyle diyor: 'Bana dön, ataların gibi inatçı olma. Günahlı yollarını bırakıp bana döndüğün zaman yüzümü senden gizlemeyeceğim, günahlarını bir daha anmayacağım'. Çünkü tüm günahlarının bedelini İsa Mesih çarmıhta kendi kanıyla ödedi. Senin yapman gereken tek şey, İsa Mesih'in çarmıhta senin için öldüğüne, üç gün sonra görkemle dirildiğine iman etmek ve O'nu izlemek. Kendi dinselliklerinle, iyi işlerinle ve sevaplarınla günahların bağışlanmaz, sonsuz yaşama sahip olamazsın. Çünkü günah borcun çok büyük! Bugün bu fırsatı değerlendir, İsa Mesih'e dönerek O'nu yaşamına Rab'bin ve Kurtarıcın olarak yaşamına çağırdığında günahlarından kurtulacak, sonsuz yaşama kavuşacaksın. Tanrı ile kişisel bir baba-evlat ilişkisi içerisinde olacaksın. Dualarını işitecek ve seni yanıtlayacak. Kısacası Rab'bin koruyucu ellerinde güvende olacak, sonsuza dek O'nunla birlikte yaşayacaksın...

DUA: 'Ya Rab İsa, ben günahlıyım, kayıbım. Senin, benim günahlarımın bedelini çarmıhta ödediğine iman ediyorum. Seni hayatıma Rabbim ve kurtarıcım olarak davet ediyorum. Gel yüreğime gir ve beni yepyeni bir kişi yap.. Amin..
... Daha fazla görDaha az gör

Facebook üzerinde aç

4 ay önce

Hristiyan Türk

YUHANNA 11:25
İsa ona, “Diriliş ve yaşam Ben'im” dedi. “Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır.

VAHİY 1:18
Diri Olan Ben'im. Ölmüştüm, ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir.

ÖLÜMÜ YENEREK DİRİLEN İSA MESİH, O’NU RAB VE KURTARICIN OLARAK KABUL ETTİĞİNDE BİR GÜN SENİ DE ÖLÜMDEN DİRİTECEK VE SANA SONSUZ YAŞAM VERECEKTİR! ÖLÜMÜ YENMİŞ VE BU GÜN YAŞAYAN KURTARICI SENİ KURTARABİLİR. AMA ÖLÜP GİTMİŞ OLAN DİN KURUCULARI SİZİ KURTARAMAZ; ÇÜNKÜ KENDİLERİNİ BİLE KURTARAMADAN ÖLÜMÜN GÜCÜ ALTINDA YOK OLUP GİTMİŞLERDİR!
... Daha fazla görDaha az gör

Facebook üzerinde aç

4 ay önce

Hristiyan Türk

DÜNYANIN SONU İLE İLGİLİ BELİRTİLER
İncil LUKA 21:9-10

İsa Mesih her insanın kurtulmasını ve sonsuza dek yaşamasını istiyor. Gökteki görkemini bırakarak tüm dünyanın günahının cezasını kendi canını vererek ve kanını dökerek ödemiştir. O, tüm dünyanın, yani her ulustan, her ırktan, her renkten ve her cinsten insanı ayırım gözetmeksizin kurtarmak için bunu yapmış ve kurtuluş kapısını açmıştır..

Sevgili dostum, İsa Mesih bugün senin de bu kurtuluş kapısından içeri girerek kurtulmanı istiyor. O'nun gelişi yakındır. Günahlarının bedeli İsa Mesih tarafından çarmıhta ödenmiştir. Günahlarının çokluğu yüzünden Rab'be yaklaşmaktan çekiniyor olabilirsin. Umutsuz ve çaresiz bir durumdaysan, öldükten sonra nereye gideceğini bilmiyorsan ve belirsizlik nedeniyle kaygılanıp korkuyorsan, sana iyi bir haberim var.. İsa Mesih seni seviyor. Olduğun gibi tüm yüklerinle ve günahlarınla O'na yönel, günahlarını bağışlaması ve seni kurtarması için O'na seslen. İsa Mesih senin yürekten gelen bu çığlığına yanıt verecek, günahlarını bağışlayacak ve seni kurtaracaktır.

DUA: 'Ya Rab İsa, ben günahlıyım, kayıbım. Tüm günahlarımdan tövbe ediyorum. Senin, benim günahlarımın bedelini çarmıhta ödediğine, öldüğüne ve üç gün sonra görkemle dirildiğine iman ediyorum, ve seni Rabbim ve Kurtarıcım olarak yüreğime davet ediyorum. Yaşamıma gel, beni kurtar ve yepyeni bir kişi yap. AMİN
... Daha fazla görDaha az gör

Facebook üzerinde aç

4 ay önce

Hristiyan Türk

YANLIŞ KARARLAR ALIP BUNU UYGULAYANLARDAN NEFRET ETMEK, ONLARA KÜFÜR VE HAKARETLER YAĞDIRMAK, ONLARA LANET OKUYUP KÖTÜLÜĞÜNÜ İSTEMEK YA DA BİLEREK ONLARA KÖTÜLÜK ETMEK MESİH’İN RUHUNA TAMAMEN TERSTİR. KÖTÜLÜĞÜ KÖTÜLÜKLE, ŞEYTANI ŞEYTANLA YENEMEZSİNİZ. BİR YANLIŞI BAŞKA BİR YANLIŞLA, BASKI VE SALDIRGANLIKLA; NEFRETİ NEFRET İLE DÜZELTEMEZSİNİZ. MESİH İNANLISININ ZAFER KAZANDIRAN SİLAHI SADECE SEVGİDİR! ... Daha fazla görDaha az gör

Facebook üzerinde aç

5 ay önce

Hristiyan Türk

Çarmıh Üzerinde Ölen Kişi İsa Mesih midir, Yoksa Bir Başkası mıdır?
youtu.be/uRsch7xNvsc
... Daha fazla görDaha az gör

Facebook üzerinde aç

6 ay önce

Hristiyan Türk

DÜNYAMIZ NEREYE GİDİYOR?

'Dünya kuruyup büzülüyor, yeryüzü kuruyup büzülüyor.
Dünyadaki soylular güçlerini yitiriyor.Dünyada yaşayanlar onu kirletti, çünkü
Tanrı'nın yasalarını çiğnediler, kurallarını ayaklar altına aldılar, ebedi antlaşmayı
bozdular.
Bu yüzden lanet dünyayı yiyip bitirdi, orada yaşayanlar suçlarının cezasını
çekiyorlar. Yaşayanlar bu nedenle yanıyor, pek azı kurtulacak' (YEŞAYA
24:4-6).
--------------------------------------
Tanrı dünyayı mükemmel bir şekilde yarattı. 'İlk insan olan Adem'i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi ve. Adem yaşayan bir varlık oldu' (Yaratılış 2:7).

Tanrı Adem'in kaburga kemiğinden bir kadın yaratarak onu Adem'e eş olarak verdi. Kadının adı Havva'ydı. Adem ve Havva, insan soyunun ilk atası olacaktı. Tanrı onlara ihtiyaçları olan herşeyi tüm zenginliğiyle sağlamıştı. Sadece Aden bahçesinin tam ortasında duran ağaçtaki meyveden yememelerini, yedikleri takdirde ölecekleri konusunda onları uyarmıştı. Şeytan'ın yalanlarına kanarak, Tanrı'nın uyarılarını hiçe saydılar ve ruhsal anlamda öldüler. Günah, ölüm ve lanet, irsi bir hastalık gibi tüm insan soyuna bulaştı.

Dünyamızın günah nedeniyle hergün daha çok karanlığa büründüğünü, günahın gittikçe artması nedeniyle tüm dengelerin bozulduğunu, lanetin tüm belirtilerinin açıkça görüldüğünü, yaşanan kötülükler ve doğal felaketlerin artması nedeniyle net bir şekilde görebiliyoruz. Dünyada yaşayanlar Tanrı'nın yapma dediklerini yaparak yasalarını çiğnediler, kurallarını ayaklar altına aldılar. Dünyayı ahlaksızlıkları, günahları ve kötülükleri yüzünden kirlettiler. Bu yüzden Tanrı'nın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine gelmektedir.

Sevgili dostum, belki sen de bugün dünyamızda olan adaletsizlikler, kötülükler yüzünden şaşkın ve umutsuz bir durumdasın. Belki de günah bataklığına saplanmış, kendi çabalarınla bir türlü bu bataklıktan çıkamıyorsun. Ya da tüm dinsel gayretlerine karşın, Tanrı'nın varlığını hissedemediğin için umutsuz ve çaresiz bir durumdasın. Ne durumda olursan ol, Rab seni seviyor ve kendisine yönelerek kurtulmanı istiyor. Bu nedenle İsa Mesih, gökteki görkemini ve yüceliğini bir kenara bırakıp, insan bedeni alarak dünyamıza geldi. Senin günahlarının bedelini çarmıhta kendi kanını akıtarak ve canını vererek ödedi. Senin yapman gereken tek şey günahlı ve yetersiz olduğunu anlayıp Rab'be yönelmek ve O'nun bugün sana uzatmış olduğu kurtuluş elini tutmandır.

DUA: 'Ya Rab, günahlıyım, kendi çabalarımla bu bataklıktan çıkamıyorum ve gittikçe daha da batıyorum. Dinsel işlerime rağmen senin yakınlığını ve aflığını hissedemediğim için umutsuz ve çaresizim. İsa Mesih, senin, benim günahlarımın bedelini ödemek için yeryüzüne geldiğine, benim yerime öldüğüne ve üç gün sonra görkemle dirildiğine iman ediyorum. Bugün sana yüreğimi açıyorum ve seni hayatıma Rab ve Kurtarıcım olarak davet ediyorum. Gel ve beni yepyeni bir kişi yap.. AMİN
... Daha fazla görDaha az gör

Facebook üzerinde aç
[/column_1]